İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-65 Tacikistan Referans Fiyat Uygulaması Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/130-1172                                            Denizli, 13/06/2016

Konu:Tacikistan Referans Fiyat Uygulaması Hk.

  

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 65)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda aynen, " T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Duşanbe Ticaret Müşavirliği'nden iletilen bir yazıya istinaden, Tacikistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının Tacikistan'ın uyguladığı referans fiyatlar konusunda sıkıntı yaşadığı ve konuya ilişkin olarak Müşavirlikleri ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde Gümrük Komitesi heyeti arasında bir toplantının gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Tacik tarafının, referans fiyat uygulamasının yalnızca Tacikistan'a ithal edilirken transit geçiş yapılan ülkelerde bedelinin değiştirildiğinden şüphelenilen mallara uygulandığını, Tacikistan ve Afganistan arasında yürütülmekte olan pilot proje ile her iki ülke gümrük idarelerinin elektronik sistem üzerinden anında mal bilgilerini paylaştıklarını ve bu kapsamda referans fiyat uygulamasına başvurulmadığını bildirdiği iletilmektedir. Ayrıca Tacik tarafının, Afganistan ile yürütülen pilot projenin Türk Gümrük İdaresi ile de hayata geçirilebileceğini ilettiği ifade edilmektedir.

Anılan referans fiyat uygulanmasıyla ilgili söz konusu pazarda karşılaştığınız sorunlar ile yukarıda bahse konu öneriye ilişkin değerlendirmenizin 14 Haziran Salı gününe kadar volkanincekara@tim.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter