İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-68 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/135-1183                                           Denizli, 16/06/2016

Konu:Çeşitli Konular 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 68)

 

Sayın Üyemiz,

1) Karayipler'de Balık Yetiştiriciliği

2) İşbirliği Talebi

3) Güney Afrika / Durban İşadamları ve İşkadınları Heyeti

4) Odesa Kimya Fabrikası Özelleştirmesi

5) Uganda-Kenya Resmi Ziyaret Sonuç Raporu

6) Amerikan Türk Konseyi Özet Raporu

7) Kolombiya'daki İş/Yatırım Fırsatları Hk. Toplantı

8) Arjantin'deki Yenilenebilir Enerji Projesi.

 

1) Karayipler'de Balık Yetiştiriciliği

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, St. Kitts ve Nevis'in ülkemizdeki Fahri Başkonsolosundan alınan bir mektuba istinaden, adı geçen ülkede balık çiftliklerine ihtiyaç duyulduğu ve bu hususta Türk firmalarıyla işbirliği yapılabileceğinin belirtildiği,

Diğer taraftan, söz konusu yazıda ilaveten, St. Kitts ve Nevis'e akredite olan Santo Domingo Büyükelçiliğinin konu hakkındaki görüşleri de iletilmiş olup, anılan görüşlerin aşağıda sıralandığı:

-Orta Amerika ve Karayipler bölgesi, serbest ticaret anlaşmaları marifetiyle ABD pazarına gümrüksüz ulaşım imkanı ve tropik suların balık üretimi için uygun olmasına rağmen gelişmiş bir balıkçılığın bulunmaması gibi nedenlerle balık çiftliği inşası açısından oldukça elverişli bir bölge olarak değerlendirildiği ve ayrıca bahse konu bölgede balıklar çok daha erken büyümekte ve çok daha az yem kullanıldığı,

-Bu bağlamda, Türkiye'de faaliyet gösteren bir firma tarafından balık çiftliği kurmak bölgede araştırma yapılmış olup, Santo Domingo Büyükelçiliği tarafından da bu konuda ilgili makamlara temaslar yürütülmüş ve bilgi derlemesi yapıldığı,

-Söz konusu firma tarafından, ABD pazarına sunulmak üzere Akdeniz çipurası ve levreğinin üretimi planlandığı, ancak birçok ülke, bölge denizleri için yabancı bir tür olan Akdeniz çipurası ve levreği üretimine izin verilmediği, firma yetkilileri, bölgede yaptıkları temas ve incelemeler sonucunda, bahse konu türlerin üretimine izin vermesi, gelişmişlik düzeyi ve ABD ile serbest ticaret anlaşması bulunması gibi nedenlerle yatırım için Dominik Cumhuriyeti'ne karar verildiği,

-Firmaların, Dominik makamlarınca sağlanacak serbest bölge statüsü sayesinde gelir vergisinden muaf tutulacağı ve ithalatını gümrüksüz yapabileceği,

St. Kitts ve Nevis'te balık çiftliği kurmaya yönelik ön araştırma ve temaslar da bu çerçevede yapılmış olduğu, balık çiftliği kurmak isteyen firmalarımız için St. Kitts & Nevis ve diğer bölge ülkelerinde yatırım imkanları bulunduğu ifade edilmektedir.

 

2) İşbirliği Talebi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı alınan yazıya atıfla, Falcon Group adlı Kırgız şirketinin biyolojik pestisit üreten Türk şirketleri ile işbirliği yapmak istediği ve Bahse konu şirketin yazısı ekte yer almakta olup, şirkete ilişkin detaylı bilgilere http://falcon.kg/en web adresinden ulaşabileceği bildirilmektedir.

EK: Falcon Group Yazısı Tercümesi 

 

3) Güney Afrika / Durban İşadamları ve İşkadınları Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve THY işbirliği ile 10-12 Ağustos 2016 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik işadamı heyeti düzenlenecek olup Durban şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörüldüğü,

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete Petrol ve Petrokimya Ürünleri, Makine ve Aksamları, Matbaacılık Makineleri, Otomotiv ve Yan Sanayi Ürünleri, Elektrik Motorları, Jeneratör ve Diğer Güç Sistemleri, Malzemeleri Makinaları, Tıbbi Cihazlar, Tıbbi İlaçlar, Telefon Cihazları ve Ekipmanları, Gıda Ürünleri ve Ev Tekstili sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden veya Enerji sektörlerinde her iki ülkeye de yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede azami 34 katılımcıdan oluşacak heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/Atnljg adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 19 Temmuz 2016 Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemleri ile (Tüm Pasaport hamilleri T.C. vatandaşları Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 30 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.) ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282),(Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 998604), Dolar hesabına 1100.- USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği,

Bu bağlamda, nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvurular ile ödemelerin son başvuru gününden önce yapılmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

EK: Heyet Taslak Programı 

 

4) Odesa Kimya Fabrikası Özelleştirmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda aynen, "T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Odesa Ticaret Ataşeliği'nden iletilen yazıya atfen, Ukrayna kimya sanayiinin en büyük fabrikalarından biri olan Odesa Limanı (Priportoviy) Kimya Fabrikasının özelleştirme ihalesi 2016 yılı Mayıs ayının ikinci yarısında ilan edilecek ve ihale süreci Temmuz ayında tamamlanacaktır. Fabrika'nın 600 milyon ABD Doları'na satılması planlanmakta olup, ihalenin başlangıç fiyatı Ukrayna hükümetince onaylandıktan sonra Ukrayna Devlet Mülkiyeti Fonu tarafından açıklanacağı söz konusu özelleştirme sürecinin sonunda hisselerinin yüzde 99,6'sının satılmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

Odesa bölgesi Yuzhni şehrinde bulunan bahse konu Odesa Limanı Kimya Fabrikası, Ukrayna'da amonyak ve üre üreten en büyük ikinci, azotlu gübre üreten en büyük üçüncü tesistir. Fabrikada ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen ihracata yönelik kimya ürünlerin depolanmakta ve gemilere yüklenmektedir. Fabrika kamu sektörü tarafından yürütülen amonyak alımı, soğutulması ve gemilere yüklenmesi faaliyetlerinde tekel konumundadır. Söz konusu fabrikanın özelleştirilmesi ile ilgili bilgi, haberler ve irtibat bilgileri ekte yer almaktadır.”

denilmektedir.

EK: Web Link Adresleri ve İrtibat Bilgileri 

 

5) Uganda-Kenya Resmi Ziyaret Sonuç Raporu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıya atfen, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs - 2 Haziran 2016 tarihleri arasındaki Uganda ve Kenya resmi ziyaretleri kapsamında, DEİK tarafından özel sektör heyet ziyaretinin düzenlendiği belirtilmektedir. Ziyarete ilişkin sonuç raporu ve katılımcı listeleri ekte yer almakta olup, Forumlar esnasında gerçekleştirilen sunumlara http://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/7052 bağlantısından ulaşılabilmektedir.

EK: Sonuç Raporu 

 

6) Amerikan Türk Konseyi Özet Raporu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya istinaden, Amerikan Türk Konseyi (ATC) Başkanı James JONES ATC Yönetim Kurulu üyeleri ve firmalar ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız da dahil olmak üzere ülkemizdeki birçok makamla görüşmek üzere 09 - 14 Mayıs 2016 tarihleri arasında ülkemize bir ziyaret gerçekleştirdiği, anılan ziyaret kapsamında Sayın Bakanımız bakanlığındaki Bakanlık heyeti ile de 10 Mayıs 2016 tarihinde bir görüşmenin gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Söz konusu görüşme esnasında Sayın Bakanımıza ATC tarafından hazırlanan ‘‘ Yeniden Başlama & Yenilenme: ABD ile Türkiye arasındaki Ticareti 2025 yılında 50 Milyar Dolara Çıkarmak'' isimli özel rapor sunulduğunun ve anılan raporun gayrı resmi tercümesi Bakanlıkla yapılmış olup, bir nüshası ekte yer almaktadır.

EK: Özel Rapor Tercümesi 

 

7) Kolombiya'daki İş/Yatırım Fırsatları Hk. Toplantı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından gönderilen bir duyuruya atıfla, Duyuruda belirtildiği üzere 20 Haziran 2016 Pazartesi günü saat 09:30-14:00 aralığında The St. Regis Istanbul Hotel'de Kolombiya'daki iş ve yatırım fırsatlarıyla ilgili bir etkinlik düzenleneceği,

Ekte detaylı bilgisi yer alan ve sınırlı sayıda kontenjanın bulunduğu ilgili etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin pturquial@procolombia.co (Marcela Monroy Hernandez) e-posta adresine katılım teyitlerini iletmeleri gerekmektedir.

EK: Etkinlik Daveti 

 

8) Arjantin'deki Yenilenebilir Enerji Projesi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Arjantin'in Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye İhracatçılar Meclisine gönderilen bir yazıda belirtildiği üzere "Yenilenebilir Enerji RENOVAR Projesi” sunumu ekte iletildiği ve projeye dair daha fazla bilgiye ulaşmak için http://portalweb.cammesa.com/Pages/RenovAr.aspx internet adresi ziyaret edilebileceği ifade edilmektedir.

EK: Renovar Projesi Sunumu 

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter