İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-69 2011/1 Sayılı Tebliğ Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2016/530-1214                                Denizli, 20/06/2016
Konu:2011/1 Sayılı Tebliğ Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

( DEVYRD / 2016 - 69 )

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.06.2016 tarih 71919 sayılı yazıda; Bakanlık Makamının 14.06.2016 tarihli Onayı ile 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerinin yeniden düzenlendiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, yeniden düzenlenen Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve ekleri ile değişiklikleri içeren tablo ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EKLER:

1- 2011-1 sayılı Tebliğ UUE Değişiklik Tablosu

2- 2011-1 sayılı Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi