İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-70 2014/8 Sayılı Tebliğ

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2016/531-1215                                 Denizli, 20/06/2016

Konu:2014/8 Sayılı Tebliğ

 

 

S İ R K Ü L E R

( DEVYRD / 2016 - 70 )

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.06.2016 tarih 71552 sayılı yazıda; Bakanlık Makamının 14.06.2016 tarihli Onayı ile 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile eklerinin yeniden düzenlendiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, yeniden düzenlenen Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile değişiklikleri içeren tablo ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter 


EKLER:

1- 2014-8 sayılı Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (8 sf.)

2- 2014-8 sayılı Tebliğ UUE Değişiklik Tablosu (7 sf.)