İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-71 Genelge Değişiklikleri

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2016/528-1212                                 Denizli, 20/06/2016

Konu:Genelge Değişiklikleri

 

 

S İ R K Ü L E R

( DEVYRD / 2016 - 71 )

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.06.2016 tarih 71552 sayılı yazıda; 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY(R)' nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Ait Genelge'de ve 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde yapılan değişiklikler Bakanlık Makamının 14.06.2016 tarihli Onayı ile uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bu çerçevede, mezkur Genelgelerde yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tabloları ekte iletilmekte olup, sözkonusu mevzuat metinlerine www.ekonomi.gov.tr internet sayfasından ulaşılabilmesi mümkündür.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter


EKLER:

1- 2006/4 sayılı Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (40 sf.)

2- 2008/2 sayılı Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (43 sf.)

3- 2010/6 sayılı Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (40 sf.)