İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-74 İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/138-1221                                           Denizli, 22/06/2016

Konu:İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 74)

 

Sayın Üyemiz,

İlgi : 27.05.2016 tarih ve 2016-58 sayılı duyuru.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, TİM tarafından İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürebilir şekilde artırılması ve uluslararası iş yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin anılan şirketlere aktarılması amacıyla "İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi” başlatıldığı,

Bu projede yer almak isteyen ve ülkemizin dört bir aynından başvuran 35 Üniversite'den toplam 316 mentörlük başvurusu alındığı, üniversitelerin ve mentörlerin değerlendirme süreçlerinin başlatıldığı bildirilmektedir.

Ayrıca, tüm bölgelerimizden firmaların bu projeye katılımlarını artırmak amacıyla, firmaların projeye son katılım tarihinin 30 Haziran 2016 olarak revize edildiği belirtilmektedir.

Projenin katılım koşulları ve projenin yürütülmesi ile ilgili tüm detaylar, www.tim.org.tr/tr/mentorluk.html adresinde yer almakta olup, ayrıca ekte sunulmuştur.

  

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter


EK : İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Detayı