İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-80 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/147-1308                                          Denizli, 01/07/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 80)

 

Sayın Üyemiz,

1) Mısır Üretici Kayıt Sistemi

2) Hindistan Blok Mermer İthalatına Yönelik Tebliğ

3) 5. İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu

4) Hong Kong İhale Duyurusu

5) ÇHC Denetim ve Karantina Sertifikası Format Değişikliği

6) ISM 2017 Fuarı Köln/ALMANYA

7) Japonya'ya YMS İhracatı

8) TS 9777/tst T3 Mayonez Standartları Tasarısı

9) Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik Taslağı

 

1) Mısır Üretici Kayır Sistemi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C.Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 16 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan ve 16 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2016/43 sayılı Karar ile Mısır'a ithal edilen bazı ürünler için diğer ülke üreticilerinin veya ticari marka sahibi firmaların, Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi'ne (GOEIC) kayıt yaptırmaları zorunluluğu getirildiği,

Yazının devamında Mısır'ın söz konusu Kararının ülkemiz tarafından 14-16 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen DTÖ Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi toplantısında, "Belirli Ticari Sorunlar” başlığı altında DTÖ platformuna taşındığı, bu çerçevede, TTE Komitesi Toplantısı bağlamında kaydedilen son gelişmeleri değerlendirmek üzere 23 Haziran 2016 tarihinde Ekonomi Bakanlığında bir toplantı düzenlendiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak üretici ve ihracatçılarımızın son gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan bilgi notunun bir örneği ekte sunulmuştur.

EK: Mısır Üretici Kayıt Sistemi - Bilgi Notu 

 

2) Hindistan Blok Mermer İthalatına Yönelik Tebliğ

Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından blok mermer ithalatına yönelik olarak yeni yayınlanan tebliğ ile linklerin aşağıda verildiği ve bu tebliğe göre 30 Eylül 2016 tarihine kadar geçen dönemde uygulanmakta olan 800.000 ton ithalat kotasına 200.000 ton ilave kota uygulaması kararı alındığı, geçen dönemdeki firma tahsisatlarına %25 kota artışı sağlandığı ifade edilmektedir.

LİNKLER:

http://dgft.gov.in/exim/2000/TN/TN13/Annexre1214.pdf

http://dgft.gov.in/Exim/2000/NOT/NOT16/noti1116.pdf

http://dgft.gov.in/Exim/2000/TN/TN16/TN0916.pdf

http://dgft.gov.in/exim/2000/NOT/NOT13/not9913.pdf

 

3) 5. İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin bir örneği ekte sunulan Nota'sına atfen, 5. İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu'nun 14 - 16 Kasım 2016 tarihleri arasında BM Cenevre Ofis'inde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu Nota'nın incelenmesinden "Liderlik ve Nüfuz: İnsan Haklarını Küresel Ekonomiyi Yönlendiren Kurallar ve ilişkilere Yerleştirmek” başlığı ile düzenlenecek olan Forum'un bu yılki Oturumunda İş Dünyası ve İnsan Hakları Kılavuz ilkeleri'nin uygulanmasına odaklanacağı ve bahse konu foruma devlet, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının katılım sağlayacağı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı tarafından ortak sunucu oldukları İnsan Hakları Konseyi kararlarına dayanan Forum'un geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen dördüncü oturumuna ülkemizden özel sektör temsilcilerinin de katılım sağladıkları ve yaptıkları konuşmalarda Türkiye hakkında yararlı bilgiler sundukları bildirilmekte ve bu yıl düzenlenecek Forum'a da iştirak edilmesinin yararlı olacağının değerlendirildiğinin ifade edilmektedir.

Ayrıca kayıtların 2016 yılı Ağustos ayından itibaren başlayacağı Forum'a ilişkin ayrıntılı bilgilere http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2016ForumBHR.aspx internet adresinden ulaşılabilmektedir.

EK: Nota 

 

4) Hong Kong İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya istinaden, Hong Kong yönetimince açılan 5 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte bulunmaktadır. (Ek 1-2)

Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Governmet Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen link aracılığıyla bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk web sitesinden bilgi edinebilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dökümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.

EK: İhale Duyurusu ve Tercümesi 

 

5) ÇHC Denetim ve Karantina Sertifikası Format Değişikliği

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda aynen, "T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi'nden iletilen Nota'sına atıfla, işletme yönetim bilgi sisteminin 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren AQSIQ tarafından güncellenmekte olduğu güncellemenin ardından denetim ve karantina sertifikası formatında aşağıdaki değişikliklerin yapılacağı bildirilmektedir.

Sertifikalardan seri numarası 18 hane olacaktır. Numaralandırmada ise ilk hane işletme tipini, ikinci ve üçüncü haneler yılı, kalan haneler (4-18) ise seri numarasını temsil edecektir.

Sertifikalardan iki şekilde baskı alınabilecektir. İlk yöntemde sertifika için özel bir boş kağıda sertifika içeriği ile formatı yazılacaktır. İkinci Yöntemde ise sertifika içeriği, sertifika formatına sahip özel bir kağıda yazdırılacaktır.

Ayrıca Nota'da, sistem güncellemesinin bir müddet devam edeceği ve bu süre boyunca eski ve yeni biçimli sertifikaların birlikte dolaşımda olabilecekleri kaydedilmektedir.”

denilmektedir.

EK: Nota 

 

6) ISM 2017 Fuarı Köln/ALMANYA

İstanbul İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Köln/ ALMANYA'da 29 Ocak-01 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan ISM 2017 (International Sweetsand Biscuits Fair ) Şekerleme ve Bisküvi Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu adıgeçen Birlik tarafından gerçekleştirileceği,

2016 yılında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 72 farklı ülkeden 1600'den fazla katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı 38.500 kişi ziyaret etmiştir. Almanya ve bölgesinde 47. Kez düzenlenecek olan ve yaklaşık 110.000 m2 ‘lik alanda gerçekleştirilen ISM Fuarı'na milli katılım organizasyonu ile iştirak eden firmalara, Genel Sekreterliklerince aşağıdaki hizmetlerin verileceği,

· Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

· Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklenmesi ve standlara teslimi

· Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma

· Fuara giriş kartı temini

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları ( internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Bahse konu olan fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan Ön Başvuru Formu'nu firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 22.07.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 0 212 4540501-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

 

7) Japonya'ya YMS İhracatı

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Uzakdoğu'ya yaş meyve ihracatının gerçekleştirilmesini teminen 2003 yılında kurulan "Uzakdoğu'ya Yaş Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi” bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 2010 yılında greyfurt, 2014 yılında ise limon ürünlerinin ihracatının önü açılmış olup; kiraz ürününde ise çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca kanatlı eti ürünlerinin ihracatı ile ülkemiz organik ürünlerinin ihracı için organik denklik alınması yönündeki çalışmalarda da sona gelinmiş bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Tokyo Ticaret Müşavirliğinden, Ekonomi Bakanlığına intikal eden bir yazıda; Müşavirlikleri tarafından hazırlanan ve genel olarak çalışmalara katkı sağlayacak en güncel bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasının faydalı olacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, Japonya'ya ihracatı yasaklı ve serbest olan meyve- sebzelere ilişkin güncellenmiş bilgi notu Ek-1'de, yasak kaldırma aşamalarının yer aldığı şema Ek-2 ‘de, Japonya tarafından uygulanan yasakların diğer ülkelerde hangi şartlarda kaldırıldığına ilişkin çalışma da Ek-3'te yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu yazıda devamla; Japonya Tarım Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve özellikle yaş meyve ve sebze konularında çalışma yapan Plant Protection Station (PPS) tarafından, yasaklı ürünlere ilişkin her türlü bilgi ve belgeye ulaşabilmesini teminen İngilizce bir internet sayfası oluşturulduğu ve söz konusu sayfaya http://www.pps.go.jp/english/ bağlantısından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

EKLER:

1.Yasaklı ve Serbest Ürünler

2.Yasak Kaldırma Aşamalarına İlişkin Şema


 

8) TS 9777/tst T3 Mayonez Standartları Tasarısı

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 9777/tst T3 Mayonez Standart Tasarısı ilişki gönderildiği, söz konusu standart tasarılarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin 10/07/2016 tarihi mesai bitimine kadar, Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere arge@denib.gov.tr e- posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

EK: Mayonez Standart Tasarısı

 

9) Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik Taslağı

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından iletilen yazıya atıfla, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği” ve "Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak Onay Prosedürü Hakkında Yönetmelik'e ilişkin taslak metinlerinin www.tarim.gov.tr adresinden görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik” taslak metni http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar adresinde görüşe açıldığı ve Bilgilerini ve taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizi en geç 18/07/2016 tarihi mesai bitimine kadar Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere arge@denib.gov.tr e- posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter