İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-85 Yurtdışındaki Alıcılara Mektup Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/160-1446                                          Denizli, 22/07/2016
Konu:Yurtdışındaki Alıcılara Mektup Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 85)

Sayın Üyemiz,

İlgi: 20.07.2016 tarih ve 2016-81 sayılı duyurumuz.

İlgi'de kayıtlı duyurumuzda belirtilen konuya ilişkin olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden bugün alınan mail yazısında, son günlerde ülkemizde yaşanan olağanüstü gelişmelerle ilgili ihracatçı firmalarımızın, yurtdışındaki alıcılarına göndermeleri için, farklı bir İngilizce örnek mektup hazırlandığı ve dileyen firmalarımızın bu mektubu kullanabileceği gibi, farklı bir içerik hazırlayabilecekleri ifade edilmektedir.

Bu bağlamda örnek mektup word uzantılı olarak ek'te yer almaktadır.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK : Mektup Örneği