İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-89 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/167-1524                                            Denizli, 29/07/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 89)

 

Sayın Üyemiz,

 

1) AB - ÇHC Çalışma Grubu

2) Avustralya/Anti-damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

3) Ürdün / Korunma Önlemi Soruşturması

4) Süt ve Süt Ürünleri İhracatı

5) İhracatçı Sorunları

6) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatı

7) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

8) Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Konferans Duyurusu

 

1) AB - ÇHC Çalışma Grubu

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa'da 30 farklı sektörü temsil eden endüstri birliği olan AEGIS Europe tarafından Avrupa Komisyonu (Komisyon) Başkanı Jean-Claude Juncker'a iletilen mektupta, AB anti-damping tedbirlerinin etkisinin azalmasına yönelik Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından yapılan baskılara karşı durulması, ÇHC' ye piyasa ekonomisi statüsü verilmemesi gerektiği, ÇHC'nin piyasa ekonomisine sahip olmadığı, bu sebeple ÇHC' ye karşı soruşturmalarda piyasa ekonomisi olmayan ülkelere karşı uygulanan analog ülke metodolojisinin uygulanmasına devam edilmesi gerektiği, aksi yönde bir uygulamanın AB'de seramik, alüminyum ve çelik sektörüne büyük zarar vereceği belirtilmektedir.

AEGIS Genel Sekreteri tarafından yapılan basın açıklamasında ise; ÇHC' deki fiyatlar ve maliyetler baz alındığında anti-damping soruşturmalarının imkansız hale geleceği, bunun sonucu olarak AB şirketlerinin ÇHC' deki devlet destekli aşırı üretim sebebiyle korumasız kalacağı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Avrupa Birliği ile ÇHC arasında 13 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen zirve sonrasında Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker tarafından yapılan basın açıklamasında, Avrupa Birliği ile ÇHC arasında Çin'in çelik ihracat ve ithalat verilerini izlemek ve doğrulamak üzere bir çalışma grubu kurulacağı belirtildiği ve Komisyon Başkanı Juncker, AB tarafınca ÇHC çelik ihracatı ve ithalatına ilişkin verilerin kontrol edilmek istendiğini, AB'nin hâlihazırda Çin ile ilişkilerini geliştirmekte olduğunu, bu ilişkinin güçlü ve istikrarlı bir ortaklığı çevrilmesi konusunda tarafların kararlı bir duruş sergilediğini ifade etmiş olup, Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://ec.europa.eu/news/2016/07/20160711_en.htm internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

2) Avustralya/Anti-damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Avusturalya tarafından Çin Halkı Cumhuriyeti menşeli "Çelik Etajeri” (9403,10 ve 9403,20 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan ) ithalatına karşı anti damping ve telafi edici vergi soruşturmaları başlatılmasına karar verilmiş olup konuya ilişkin açılış bildirimine

http://www.adcommission.gov.au/cases/EPR%20351%20%20450/EPR%20355/003%20-%20ADN%202016-65%20-%20initiation.pdf

internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Ayrıca, sözkonusu gelişmenin ilgili ürün ihracatçısı firmalara, Avusturalya'ya ihracatında mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

 

3) Ürdün / Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Ürdün tarafından "Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller” (7604 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan ) ithalatına karşı 24 Temmuz 2016 tarihinde bir korunma önlem (safeguard measure ) soruşturması başlatılmış olup konuya ilişkin olarak anılan ülke tarafından Dünya Ticaret Örgütü'ne yapılan ve 25 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan bildirim ilişikte yer almaktadır.

Mezkur bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere, soruşturmaya dahil olmak isteyen tarafların bu taleplerini 14 Ağustos 2016 tarihinde kadar Ürdün makamlarına iletmeleri gerekmektedir. Anılan bildirimde devamla, ilgili tarafların mezkur soruşturmaya ilişkin yazılı görüşlerini ve diğer ilgili tüm bilgileri ise 12 Eylül 2016 tarihine kadar soruşturma otoritesinin ekte yer alan bildirimdeki adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

İhracatımızın ve İhracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlığımızca yazılı ve şifahi görüşlerin Ürdün makamlarına tevdi edilmesi öngörülmektedir. Bununla beraber, anılan soruşturmaya ülkemiz özel sektörünü temsilen ilgili ihracatçı Birliğimizin de taraf olup Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” kapsamında avukatlık/ danışmanlık hizmeti alarak ülkemiz ihracatçılarını savunması imkanının mevcut olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu gelişmeye ilişkin Ürdün'e ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren firmalarımızın konu ile ilgili değerlendirmelerini, Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere, 2 Ağustos 2016 Salı günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletmeleri beklenmektedir.

EK: Yazı Örneği 

 

4) Süt ve Süt Ürünleri İhracatı

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Abidjan Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, 2016 yılında süt ve süt ürünleri ithalatı yapması uygun görülen firma ve şahıslara ilişkin sirkülerin Fildişi Sahili Gümrük Müdürlüğü tarafından yayımlandığı belirtilmekte olup, ilgili sirküler ile listenin bir örneği ekte yer almaktadır.

EK: Sirküler ve Firma Listesi 

 

5) İhracatçı Sorunları

Bükreş Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, Bilindiği üzere, FETÖ terör örgütü 15/07/2016 tarihinde devletimize, hükümetimize bir hain kalkışma girişiminde bulunulduğu ve bahse konu olan hain kalkışma hareketinin hükümetimiz tarafından kontrol altına alındığı ve kurum ve kuruluşlarımızın görev başında olduğu Romen Resmi Makamlarına ve Romanya Ticaret ve Sanayi Odasına 16/07/2016 tarihinde Müşavirliklerince iletildiği, ancak 1-2 ihracatçı firmamız Müşavirliğe ulaşarak, müşterinin Türkiye'de başta bankalar olmak üzere, ekonominin kurumlarının işlemediğine ilişkin kaygılarının olduğunu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, sorun yaşayan ihracatçılarımızdan, müşterilerinin iletişim bilgileri talep edilmiş ve Romen müşterilerine Bükreş Ticaret Müşavirliği tarafından, Türkiye'deki tüm ekonomik kurumların işlediğine ilişkin resmi yazının gönderilebileceği bahse konu ihracatçılarımıza bildirildiği belirtilerek,

Bu itibarla, ihracatçılarımız piyasa işleyişine ilişkin güvensizlik sorunu yaşayan Romen müşterilerinin iletişim bilgilerini Müşavirliğe bildirmeleri halinde, Romen müşterilerine ülkemizin tüm ekonomik kurum ve kuruluşların görev başında olduğu ve piyasa aktörlerinin çalıştığına ilişkin resmi yazı Bükreş Ticaret Müşavirliği tarafından gönderileceği ifade edilmektedir.

 

6) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ihracatına İlişkin Tebliğ (İhracat 2014/1)” ile ozon tabakasını incelten madde ve bu maddeleri içeren ürünlerin ihracatına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği,

Anılan yazıda devamla, sözkonusu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ihracatında İhracatçı Birliği onayının, birlik onayı için talep edilen belgelere ilaveten Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Kontrol Altına Alınan Madde İhracat Formunun da aranması suretiyle gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bu defa konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, söz konusu Tebliğ'de ek-1 ve ek-2'de yer alan ihracata konu ürünler dışında Tebliğ'de ek-3/A ve ek-3B'de yer alan eşyanın ihracı için de bahse konu ihracat formunun düzenleneceği yönünde bir yanlış anlaşılma olduğunun anlaşıldığı belirtilerek sadece ek-1 ve ek-2 listelerinde yer alan maddelerin ihracat öncesinde belgelendirilmesinin gerekli olduğu bildirilmektedir.

EK: Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ihracatına İlişkin Tebliğ (İhracat 2014/1)

 

7) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Kuruluşları stoklarında bulunan mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışı ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 26.07.2016 tarihli ve 51807 sayılı yazılarının bir fotokopisinin ekte yer aldığı ifade edilmektedir.

EK: Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı 

 

8) Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Konferans Duyurusu

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğinden alınan bir mailde, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak bu yıl 9. kez düzenleyecekleri İstanbul Moda Konferansı, 12-13 Ekim 2016 tarihlerinde Four Seasons Boshphorus Hotel'de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter