İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-92 Mısır Kayıt Sistemi Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/171-1576                                           Denizli, 09/08/2016
Konu:Mısır Kayıt Sistemi Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 92)

Sayın Üyemiz,

İlgi: 01/07/2016 tarih ve 2016-80 sayılı duyurumuz

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, "Kahire Ticaret Müşavirliğimizce, 16 Mart 2016 tarihinde uygulanmaya başlanan Üretici Kayıt Sistemi kapsamında "ticareti kolaylaştırıcı” bazı önlemlerin fiiliyatta tam olarak uygulanmakta olduğunun teyidi amacıyla Mısır İhracat İthalat Kontrol İdaresi (GOEIC) ile temasa geçildiği ifade edilmiştir.

Anılan yazıda devamla, bahse konu önlemlerin fiiliyatta tam olarak uygulanmakta olduğu, ‘GOEIC'e "White List” kapsamında kayıt yaptırmış firmaların 2016/43 sayılı Karar kapsamında kayıt işlemlerini tamamlayana kadar mezkur Kararın gerekliliklerini yerine getirmiş sayıldıkları hususunun Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden şifahi olarak teyit edildiği, söz konusu uygulamanın, anılan Bakanlık tarafından GOEIC'e gönderilen iç talimat ile düzenlendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Kahire Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanmış olan ekte yer alan Üretici Kayıt Sistemi Bilgi Notu'nun, yukarıda belirtilen hususlar (Sf.2) ile White List uygulamasına ilişkin bilgi ve belgeleri (Sf.24-38) içerecek şekilde güncellenmiş olduğu” bildirilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: Mısır Üretici Kayıt Sistemi Bilgi Notu