İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-95 Kanun ve Yönetmelikler

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/174-1589                                           Denizli, 11/08/2016

Konu:Kanun ve Yönetmelikler

  

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 95)

 

Sayın Üyemiz, 

1) Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İhracatçılara yeşil pasaport verilmesinden, bazı kalemlerde damga vergisinin kaldırılmasına birçok alanda düzenleme ihtiva eden Kanunun içeriğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/    20160809.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809.htm

 

2) Türkiye'deki Ar-Ge merkezleri ile Tasarım Merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri, tasarım projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşviklere yönelik uygulama ve denetim usul ve esaslarını kapsayan yönetmelik, 09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810.htm

 

3) 10.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de ise aşağıda sunulan ilgili kararlar yayınlanmıştır.

-Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar,

-Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar,

-Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar,

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160811.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160811.htm

 

Bilgileriniz rica olunur.

  

Saygılarımla

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter