İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-97 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/175-1599                                          Denizli, 12/08/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 97)

 

Sayın Üyemiz,

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

2) Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

3) AB/Anti-Damping Soruşturması

4) AB/Anti-Damping Soruşturması

5) AB Mevzuat Değişikliği

6) Hong Kong İhale Duyuruları

7) Cibuti Yatırım ve Ticaret Heyeti (20-22 Eylül 2016

8) REACH CLP Biyosidal Haberleri Aylık Bülteni

 

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığının yazısı ekinde alınan , "Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları 25/07/2016 tarihli yazının bir örneğinin ilişikte sunulmuştur.

Ek: Avrupa Birliği Nezninde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinin Yazısı

 

2) Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, "Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye'de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabilmekte veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabilmektedir. Askıya alma sistemi kapsamındaki başvurular AB ülkeleri ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirilmektedir.

Askıya Alma Uygulaması: AB ve Türkiye'de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergileri miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlanmakta ve İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste'ye yansıtılmaktadır.

(EK-1 ve EK-2)

Tarife Kontenjanı Uygulaması: AB ve Türkiye'de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkân tanınmaktadır.

Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları Kapsamında Sanayicilerimizin Yapabileceği Başvurular

Yeni Talepler

Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yer alan talep formları ile birlikte en geç 15/08/2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi gerekmektedir.

İtirazlar

Ek-1 ve Ek-2'de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise itiraz taleplerini Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne en geç 01/11/2016 tarihine kadar yukarıda yer alan linkte bulunan itiraz formları ile birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, AB ve Türkiye'de yerleşik firmalarca yapılan yeni askıya alma ve tarife kontenjanı taleplerine ilişkin liste Aralık ayı içerisinde yukarıda yer alan linkte yayımlanacak olup, söz konusu taleplere ilişkin itiraz ve eş başvurularınen geç 05/12/2016 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması zorunludur. Bu tarihlerden sonra yapılan başvuruların dikkate alınması mümkün bulunmadığı” belirtilmiş ve aşağıda ilgili kişilerin iletişim bilgileri yazıda gönderilmiştir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

*Müge Dağlı DURUKAN Dış Ticaret Uzm. (312) 204 99 79 durukanm@ekonomi.gov.tr

*Bekir Sıddık KIZMAZ Dış Ticaret Uzm.Yrd. (312) 204 95 76 kizmazb@ekonomi.gov.tr

*Merve BAYATA Dış Ticaret Uzm.Yrd. (312) 204 95 75 mbayata@ekonomi.gov.tr

*Mustafa B.ATEŞTENYILMAZ Dış Ticaret Uzm.Yrd. (312) 204 95 79 atestenyilmazb@ekonomi.gov.tr

 

3) AB/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, "Avrupa Birliği (AB) tarafından Güney Kore Cumhuriyeti menşeli "Tereftalik Asit ve Tuzları” (2917.36.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı anti-damping soruşturması başlatılmasına karar verilmiş olup konuya ilişkin 3 Ağustos 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.281.01.0018.01.ENG&toc=OJ:C:2016:281:TOC

internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, söz konusu gelişmenin ilgili firmalara, anılan soruşturmanın herhangi bu önlemle sonuçlanması halinde bu durumun ülkemizin bahse konu üzerinde AB'ye ihracatında mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği” ifade edilmiştir.

 

4) AB/Anti-Damping Soruşturması (Aspartam)

İlgi: 10/03/2016 tarih ve 2016-24 sayılı duyurumuz.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, "İlgi'de kayıtlı duyurumuz konusu, Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Aspartam” (2924.29.98 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması neticesinde %55,4 -%59,4 arasında değişen oranlarda nihai anti-damping vergisi tatbik edilmesine karar verilmiş olup konuya ilişkin 29 Temmuz 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.204.01.0092.01.ENG&toc=OJ:L:2016:204:TOC

internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, söz konusu gelişmenin ilgili firmalara, bu durumun ülkemizin bahse konu üründe AB'ye ihracatında ÇHC menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği” ifade edilmiştir.

 

5) AB Mevzuat Değişikliği

İlgi: 22/07/2016 tarihli ve 2016-84 sayılı duyurumuz.

"İlgide kayıtlı duyurumuzla ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, bazı ürünlerin Birleşik Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına dair Komisyon Uygulama Tüzüklerinin, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Haziran 2016 tarihli ve L155 sayılı dizininde yayımlandığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, ilgide kayıtlı duyurumuz ekinde yer alan değişiklik tablosu yerine ekte yer alan revize edilmiş tablonun dikkate alınması gerektiği” bildirilmiştir.

Ek: Komisyon Uygulama Tüzüklerin'de Yapılan değişiklikler

İlgili linkler:

http://bit.ly/29Qzm7y

http://bit.ly/2acI9Ez

http://bit.ly/29QyEeR

http://bit.ly/29WYb3u

 

6) Hong Kong İhale Duyuruları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, "T.C Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıda, Hong Kong yönetimince açılan 4 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları İngilizce olarak ekte bulunmaktadır.

Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD-Govemmet Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen link aracılığıyla bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk web sitesinden bilgi edinebilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmek olduğu” ifade edilmiştir.

Ek : İhale Duyuruları

 

7) Cibuti Yatırım ve Ticaret Heyeti (20-22 Eylül 2016)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, "Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 20-22 Eylül 2016 tarihleri arasında Cibuti'ye yönelik bir yatırım heyeti düzenlenecek olup söz konusu organizasyonda Cibuti'de yatırım yapmayı düşünen ve Cibuti üzerinden Doğu Afrika ülkelerinde (Kenya, Uganda, Somali, Sudan, Güney Sudan) ihracat yapan firmalarımızı; Cibutili yetkililer, kurumlar ve firmalarla buluşturacak görüşmelerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Pazar payımızın ve iş imkanlarının artırılması, Cibuti'ye ve çevre çevresindeki diğer ülkelere yönelik yeni iş ve yatırım imkanları ile ülkemizin bahse konu coğrafyada ticari varlığının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize; liman, demiryolu, karayolu, baraj, havaalanı, yol, gemi tamir onarım ve gemi tersanesi inşaatları, enerji alanında jeotermal enerji, santral inşaatı, ayrıca şehirleşme ve kentsel yeniden yapılanma projeleri gibi altyapı projelerinde faaliyet gösteren, bu alanlarda Cibuti'de yatırım yapmayı düşünen ve Doğu Afrika'ya ihracat yapan ya da yatırımları olan uluslararası standartlara uygun firmalarımızın katılımlarında fayda görülmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen firmalarımızın http://bit.ly/2aVo8Cu bağlantısında yer alan başvuru formunu en geç 1 Eylül 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer, tercümanlık ve vize işlemleri ile ilgili giderlerin karşılanmasını teminen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi ( Şube kodu:282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.100-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesini yaparak ilgili ödeme dekontunu nebileyukselici@tim.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerektiği” bildirilmektedir.

Ayrıca, bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvurular ile ödemelerin son başvuru gününden önce yapılmasının büyük önem arz ettiği” bildirilmektedir.

Ek: Heyet Taslak Programı

 

8) REACH CLP Biyosidal Haberleri Aylık Bülteni

Bilindiği üzere, REACH Tüzüğü (Registration, Evalation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olup Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibi önem arz etmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etkilenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü vardır.

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflemektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgiler http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten93.pdf adresinde yer alan İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası Bülteni derlenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter