İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-03 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/8-40                                                 Denizli, 10/01/2017
Konu:Çeşitli Konular

 


S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 03)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Analog Ülke Seçimi

2) Yönetmelik Taslağı

3) ABD / Sübvansiyon Soruşturması

4) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

5) Türkiye-Çekya İş Forumu, 1 Şubat 2017, İstanbul

6) Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmelik Taslağı

7) Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar Sergisi

8) GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisince Hazırlanan Bilgilendirme Serisi

 

1) Analog Ülke Seçimi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHV) menşeli "Paslanmaz Çelikten Dikişsiz Borular” (7304.11.00, 7304.22.00, 7304.24.00, 7304.41.00, 7304.49.10, 7304.49.93, 7304.49.95, 7304.49.99 ve 7304.90.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı uygulanmakta olan anti-damping önlemine ilişkin bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı,

Bahse konu soruşturma çerçevesinde, ÇHC'nin Pazar ekonomisi uygulayan bir ülke sayılmamasından hareketle "normal değer” ve damping marjı hesaplamalarında Türkiye'nin "piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke” (analogue country) olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, mezkur soruşturma konusu ürüne ilişkin Türkiye'de üretim ve satışın olup olmadığına ilişkin malumat; eğer varsa bunları gerçekleştiren firmalar ile üretici birliklerinin isim ve iletişim bilgileri talep edildiği, Avrupa Komisyonu ile işbirliğine gitmeyi öngören firmaların detaylı ve gizli mahiyette bilgilerini AB ile paylaşmaları olasılık dahilinde olduğu, söz konusu soruşturma kapsamında Avrupa Komisyonu ile işbirliğine gitmek isteyen firmalarımızın iletişim bilgilerini, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere, 11 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 12.00'e kadar arge@denib.gov.tr eposta adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

2) Yönetmelik Taslağı

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan yazıya atfen, "Kümes Hayvanları ve Kuluçkalık Yumurtaların İthalatına İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı'nın http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar ağ adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerini ve mezkur Yönetmelik Taslağına ilişkin ilgili görüşlerinizi Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere, 13 Ocak 2017 Cuma günü saat mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr eposta adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

3) ABD / Sübvansiyon Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 1996 yılından bu yana ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Doldurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı uygulanmakta olan telafi edici vergi (countervailing duty) kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslar arası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından 2014 dönemi için başlatılan gözden geçirme (administrative review) soruşturmasının nihai kararına ilişkin bildirim 15 Aralık 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı, ITA'nın mezkur nihai kararına https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-12-15/pdf/2016-30151.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

 

4) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısı ekinde alınan, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 05.01.2017 tarihli yazının bir örneği ekte sunulmaktadır.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısı

 

5) Türkiye-Çekya İş Forumu, 1 Şubat 2017, İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıya istinaden, Çekya Tarım Bakanı Sn. Marian Jurecka ve beraberindeki işadamları heyetinin Türkiye ziyaretleri vesilesiyle, DEİK / Türkiye-Çekya İş Konseyi tarafından, 1 Şubat 2017 Çarşamba günü 09:00-15:00 saatleri arasında, Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de "Türkiye - Çekya İş Forumu” gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

İşadamları heyetinin listesi ekte yer almakta olup, Türkiye'deki projelere mali destek sağlayan Çek Eximbank ve Çek Ticaret Odası'nın yanı sıra gıda, tarım, hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren Çek firmaların anılan foruma katılımı öngörüldüğü, Türkiye ve Çekya arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla, anılan sektörlerde düzenlenen İş Forumu çerçevesinde arzu eden firma temsilcilerimiz için Çek firmalar ile ikili görüşme imkanı sağlanacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda katılmayı arzu eden firmalarımızın, ekte taslak programı bulunan Türkiye-Çekya Forumu'na http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/315/7892 linkinde yer alan katılım formunu 20 Ocak 2017 Cuma gününe kadar eksiksiz doldurmaları ve kayıt ücretini yatırmaları gerekmektedir.

EKLER:

1. Taslak Program (1 Sayfa)

2. Çekya Katılımcı Listesi (4 Sayfa)

 

6) Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmelik Taslağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Meclislerine iletilen yazıya atıfla, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmelik Taslağı'nın hazırlandığı ve söz konusu taslağa http://www.ddgm.gov.tr/ adresindeki Mevzuat başlığından ulaşılabileceği belirtilmekte olup, bu taslak ile ilgili bilgileri ve söz konusu değerlendirmelerinizi ilişkin görüş ve önerilerinin ekte yer alan formda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere, 20 Ocak 2017 Cuma günü saat mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr eposta adresine iletilmesi beklenmektedir.

EK: Görüş Bildirim Formu (1 Sayfa)

 

7) Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar Sergisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, 14-21 Mart 2017 tarihlerinde Bağdat'ta "Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar Sergisi'nin düzenleneceği, yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Irak'ta bulunan ve Irak'a seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımıza yönelik olarak Dışişleri Bakanlığı'nın 18 Ekim 2016 tarihli seyahat ve güvenlik duyurusu ekte yer almaktadır.

EK: Seyahat ve Güvenlik Uyarısı (1 Sayfa)

 

8) GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisince Hazırlanan Bilgilendirme Serisi

Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan alınan bir yazıda, Denizli Yatırım Destek Ofisi tarafından, Denizli'deki yatırım ortamının iyileşmesine, yatırım destek ile yatırım ortamının ve desteklerin tanıtımına, desteklerden yararlanma oranının artmasın katkı sağlanmasına yönelik yatırım ortamı, destekler, destek süreçlerinin işleyişine ilişkin yönlendirici bilgiler içeren "Denizli İş ve Yatırım Ortamı”,”Denizli'de Turizm ve Sağlık Sektörleri: Yatırım Süreçleri ile Destekleri”,”Ekonomi Bakanlığı Destekleri” başlıklı 3 adet kitap hazırlandığı ve anılan kitaplara aşağıdaki linklerden erişebileceği ifade edilmektedir.

Denizli İş ve Yatırım Ortamı;

http://geka.gov.tr/2817/denizli-is-ve-yatirim-ortami

Denizli'de Turizm ve Sağlık Sektörleri: Yatırım Süreçleri ile Destekler;

http://geka.gov.tr/2814/denizlide-turizm-ve-saglik-sektorleri

Ekonomi Bakanlığı Destekleri;

http://geka.gov.tr/2815/ekonomi-bakanligi-destekleri

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.