İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-08 Yurtiçinde Düzenlenen Fuarların Desteklenmesi Hk.-ÖNEMLİ

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2017/18-82                                      Denizli, 19/01/2017

Konu:Yurtiçinde Düzenlenen Fuarların Desteklenmesi Hk.-ÖNEMLİ

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2017 -08 )

 

Sayın Üyemiz,

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 sayılı Karar kapsamında, yurtiçinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılım sağlayan İhracatçı Birliğine üye şirketlerin yer kirası ve stand konstrüksiyon harcamaları, % 50 oranında 30.000 TL'ye kadar destek kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda bahsekonu Karar ile Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve 2017 yılında desteklenecek yurtiçi fuarların listesi ekte sunulmaktadır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyen üyelerimiz, Devlet Yardımları Şubemiz ile irtibat kurabilirler.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EKLER:

1) Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 sayılı Karar (5 sf.)

2) Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 sayılı Karar'a ilişkin Uygulama Usul ve Esasları (23 sf.)

3) 2017 yılında Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarların Listesi (1 sf)