İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-109 DBA Yetkilendirme

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/240-2162                                           Denizli, 26/10/2017

Konu:DBA Yetkilendirme 

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-109)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) VI. Bölümü'nün A kısmının 2. kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yüklenen tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale getirildiği belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi gerektiği, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği belirtilerek "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti için Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörlerinin ve yükletenlerin 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım işlemini yapamayacağı, söz konusu tartım hizmetinin Bakanlıkça yetkilendirilen ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ayrıca, Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesi bulunan ancak DBA Belge Aktarımı Web Servisini kullanmaya başlamayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin 27 Mart 2017 tarihinden bugüne kadar geçen sürede düzenledikleri her bir "Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi” için gerekli olan ödemeleri Bakanlık hesabına yatırmaları (belirlenmiş tavan ücretin (60 TL) %5'ini, "DBA Kontrol Ücreti" açıklaması yaparak, her takvim ayının bitimini takip eden ilk haftanın içinde toplu olarak ilgili bakanlığın Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığı'nın T.C. Vakıfbank Emek-Ankara Şubesi nezdindeki TR60 0001 5001 5800 7300 8768 13 IBAN numaralı hesabına yatırmaları ve dekontlarını söz konusu Genel Müdürlüğe iletmeleri) ve DBA belge aktarım web servis sağlayıcısı ile gerekli bağlantıyı kurma yönündeki çalışmaları 1 Ocak 2018 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği ifade edilmektedir.

 

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter