İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-11 Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/17-120                                              Denizli, 26/01/2017

Konu:Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-11)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan (TÜBİTAK) alınan bir yazıya istinaden, ülkemizin yeni sanayi devrimindeki konumunun güçlendirilmesi ve sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması amacıyla Şubat 2016'da gerçekleştirilen Bilim ve Teknolojik Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 29. Toplantısı'nda 2016/101 no'lu "Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik Çalışmalar Yapılması” kararı alındığı dile getirilmektedir.

Ayrıca, TÜBİTAK tarafından özel sektör kuruluşları, üniversiteler, kamu araştırma enstitüleri ve ilgili kurumlardan yetkililerin katılımıyla yürütülen bir dizi çalışma ile "Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” nihai taslağının hazırlandığı ve bahse konu yol haritası taslağına http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/yeni-sanayi-devrimi-akilli-uretim-sistemleri-teknoloji-yol-haritası adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda linkte yer alan taslağı incelemeniz ve söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerin TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı'na iletilmek üzere 31 Ocak 2017 Salı günü saat 17:00'ye kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi hususu rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter