İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-110 Türkiye Tanıtım Grubu

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/239-2159                                           Denizli, 26/10/2017

Konu:Türkiye Tanıtım Grubu

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-110)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da 24 Şubat 2017 tarihinde 6772 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişiklik ile "ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen TİM nezdinde oluşturulan Türkiye Tanıtım Grubunun gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin onbinde üçüne kadar Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı paylarından oluşur. Türkiye Tanıtım Grubunun oluşumu, görev ve faaliyetleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.” hükmünün eklendiği ve bu kapsamda 12 Ağustos 2017 tarihli ve 30152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” ile ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere TİM nezdinde "Türkiye Tanıtım Grubu”nun kurulmuş olduğu belirtilmektedir.

Yazıda, devamla, bu çerçevede T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 09.10.2017 tarih ve 108574 sayılı yazıda, mezkur Yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Türkiye Tanıtım Grubu'nun gelirlerini oluşturmak üzere altın - mücevherat (71. Fasıl), demir - çelik (72. ve 73. Fasıl) ve otomotiv için % 0,005 (yüzbinde beş); diğer ürün grupları için ise % 0,01 (onbinde bir) oranında olmak üzere kesinti yapılmasının talimatlandırıldığı ve söz konusu kesintilerin ihracat kayıt işlemlerinde nispi ödeme kesintisi ile birlikte yapılmak ve ilgili hesaplara aktarılmak üzere 01 Kasım 2017 tarihi itibariyle başlayacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerine rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter