İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-111 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/242-2184                                           Denizli, 27/10/2017

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-111)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

2) İsrail Gümrükleri

3) Fransa Bakan Ziyareti

4) Türkiye - Singapur Serbest Ticaret Anlaşması

5) Ruanda Sanayici - İhracatçı İş İnsanları Heyeti

6) Tunus Yatırım Forumu 2017

7) Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı

8) 2018/1 Hazır Giyim Fuarları

9) 12. Bamako Uluslararası Sergi Fuarı (FEBAK)

 

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden aldıkları 12.10.2017 tarihli yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Ek : Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Yazısı

 

2) İsrail Gümrükleri

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; İsrail Ticaret Odaları Federasyonu tarafından Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne iletilen İsrail Gümrükleri İdaresi'nin ekli duyurusu çerçevesinde, "Global Gateway” olarak adlandırılan yeni nesil bilgisayar destekli gümrük sisteminin kullanılmaya başlanacağının, sistem kurulumu dolayısıyla 10-14 Ocak 2018 tarihlerinde İsrail'de gümrük işlemlerinin yapılmayacağının, acil kargolara ise özel acil gümrük prosedürünün uygulanacağının bildirildiği ifade edilmektedir.

Ek : DIB Ek Israeli Customs Next Generation Computerized System

 

3) Fransa Bakan Ziyareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları bir yazıya atfen; Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ tarafından 07 Kasım 2017 tarihinde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine destek sağlanması ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alınmasını teminen Fransa'ya bir çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi ve ilgili ülkenin ekonomi ve dış ticaretten sorumlu Bakanları ile ikili görüşmeler yapılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Üyelerimizin bahsigeçen ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda gördükleri hususlara ilişkin bilgi notunun en kısa sürede TİM'e mehmetcesuroglu@tim.org.tr iletilmesi beklenmektedir.

Ek : Fransa Pazarında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Görüşler

 

4) Türkiye - Singapur Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen, "Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, ülkemiz ile Singapur arasında akdedilen Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA), iç onay sürecinin tamamlanmasını müteakip 01 Ekim 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Söz konusu STA'nın, mal ticaretinin yanı sıra menşe kuralları, ticaret politikası önlemleri, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, ticarette teknik engeller, gümrük ve ticaretin kolaylaştırılması fasılları ile hizmet ticareti, telekomünikasyon, elektronik ticaret, finansa hizmetler, gerçek kişilerin geçici dolaşımı, yatırım, kamu alımları, rekabet ve ilgili hususlar, fikri mülkiyet, şeffaflık ve anlaşmazlıkların halli mekanizmasının işleyişine dair konuları da içeren toplam 18 fasıldan oluştuğu ve bu çerçevede, ülkemizin şimdiye kadar müzakere ettiği en kapsamlı STA olduğu ifade edilmektedir.

Anlaşma kapsamında mal ticareti haricinde hizmetler, yatırımlar ve kamu alımları alanlarında kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. Hizmetler fasılları çerçevesinde iki ülke arasında hizmet sunumunun tabi olacağı kurallar düzenlenmiş, hizmetlerin ve hizmet sağlayıcıların pazara giriş koşullarına ve piyasada tabi olacakları muameleye dair öngörülebilirlik sağlanması hedeflenmiştir. Yatırımlar faslı çerçevesinde ise iki ülke yatırımcılarına ve yatırımlarına uygulanacak muamele belirlenmiş, yalnızca sermaye değil, aynı zamanda teknoloji, yönetim becerisi, uluslararası pazarlara giriş şansını da getiren uluslararası doğrudan yatırımların taraf ülkeler arasında teşvik edilmesi ve taraf ülkelerin hukuki düzeni içinde bu yatırımların korunması hedeflenmiştir.

Ayrıca, anılan Anlaşma ile ülkemizce ilk defa bir STA'da kamu alımları alanında detaylı düzenleme gerçekleştirilmiştir. Anlaşma ile yurt dışı yatırım stoku bakımından dünyadaki ilk 20 yatırımcı ülke arasında yer alan Singapur'un ülkemizdeki mevcut yatırımlarının ivme kazanması, Singapur'dan ülkemize gelecek yabancı yatırımların teşvik edilmesi, iki ülke işadamları arasında yeni işbirliği ve yatırım imkanlarının yaratılması ve ihracatımızın sektörel ve bölgesel temelde çeşitlendirilmesi suretiyle Asya pazarında rekabet gücümüzün arttırılmasının hedeflendiği bildirilmektedir.”

denilmektedir.

 

5) Ruanda Sanayici - İhracatçı İş İnsanları Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazılarda, T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Fatih METİN başkanlığında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ve Orta Anadolu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği (OAİB) işbirliğiyle, 27-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Ruanda'nın başkenti Kigali'ye yönelik "Sanayici-İhracatçı İş İnsanları Heyeti” gerçekleştirilmesi öngörüldüğü,

Söz konusu heyet programı kapsamında, firmalarımızın Ruanda'ya yatırım ve ticaret konularını görüşebilecekleri etkinlik ve ziyaretlerin organize edilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Programa katılmak isteyen firmalarımızın, https://goo.gl/FRBdNK linkinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, elektronik ortamda en geç 01 Kasım 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuru yapmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Organizasyon kapsamındaki konaklama, uçak bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, OAİB Genel Sekreterliğinin Akbank Gaziosmanpaşa Şubesi (Şube Kodu:663- IBAN: TR10 0004 6006 6300 1000 104832) USD hesabına 1.300.-USD (katılımın iptal edilmesi durumunda geri iadesiz) ödeme yapmaları ve banka dekontunu oaib-pr@oaib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile Ruanda arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin, ekte sunulan sorun bildirim formu ile birlikte, en kısa sürede TİM'e e-posta ile bestecoskuner@tim.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Ekler : 1) Taslak Program

           2) Sorun Bildirim Formu

 

6) Tunus Yatırım Forumu 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Tunus Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları yazıya atfen; Tunus'ta iki yılda bir düzenlenen Yatırım Forumunun bu yıl 09-10 Kasım 2017 tarihlerinde "Tunisia Investment Forum 2017” adlı altında "Save the Date” temasıyla gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, geçtiğimiz yıl 2016-2020 Kalkınma Programı lansmanı nedeniyle "Tunusia 2020” adıyla iki yıl beklenmeden istisnai olarak düzenlenen ve uluslararası yankı uyandırarak üst düzey katılımlı ve geniş kapsamlı gerçekleşen Yatırım Forumu hakkında Yabancı Yatırım Teşvik Ajansı (FIPA) yetkilileriyle yapılan görüşmede; açılışının Başbakan Chahed, panel başkanlıklarının bakan veya devlet sekreterlerince yapılacağı ve yatırım projelerinin tanıtılacağı foruma bu yıl 30 ülkeden 1000-1200 civarı katılımcı beklendiği, bazı Afrika ve Avrupa ülkelerinden bakan ve bakan yardımcısı ziyaretlerinin öngörüldüğü bilgisinin alındığı ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca, forumun internet sayfasından detaylı bilgi temin edilmesinin mümkün olduğu, en geç 07 Kasım 2017 tarihine kadar "Registration” bölümünden kayıt yaptırılması gerektiği

(http://www.assolombarda.it/servizi/internazionalizzazione/informazioni/new-tunisia-new-economic-vision-milano-9-e-10-novembre-2017) kaydedilmektedir.

 

7) Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle, TİM Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin Onursal Başkanlığı'nda ve LİMAK Enerji ana sponsorluğunda 08-10 Kasım 2017 tarihinde Congresium Ankara'da 10. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Kuzey Batı Afrika ve Körfez Ülkelerinden enerji yatırımcıları ile yerli ve yabancı seçkin enerji şirketlerinin yer alacağı 10. EIF Uluslararası Enerji Kongresi'nin program detaylarına http://www.enerjikongresi.com/kongreprogram.aspx linkinden ulaşılabilmektedir.

 

8) 2018/1 Hazır Giyim Fuarları

İTKİB-İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 2018 yılı birinci döneminde İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği -İHKİB tarafından Türkiye milli katılım organizasyonları düzenlenecek fuarların olduğu bildirilmektedir.

Hazır Giyim fuarlarına ilişkin duyuru metinleri ekte sunulmaktadır.

Ekler : Fuar Duyuru Metinleri (Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6, Ek7, Ek8)

 

9) 12. Bamako Uluslararası Sergi Fuarı (FEBAK)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; T.C. Dışişleri Bakanlığı, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'nün Bamako Büyükelçiliğimizden aldığı bir yazıya atıfla, Mali Sanayi ve Ticaret Odası'ndan (CCIM) alman bir mektuptan bahisle, 12. Bamako Uluslararası Sergi Fuarı'nın (FEBAK) Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın himayesinde 16 Aralık 2017 - 02 Ocak 2018 tarihleri arasında Bamako Sergi Parkı'nda düzenleneceği, Mali'deki büyük çaplı ticari etkinlikler arasında iki yılda bir, pek çok sektörün katılımıyla tertip edilenlerden en önemlisinin FEBAK olduğu, Afrika, Avrupa ve Asya'nın birçok ülkesinden tüccar, sanayici, çiftçi ve servis sağlayıcısı olmak üzere 600'den fazla katılımcıyı bir araya getireceği, 18 gün boyunca yaklaşık 300.000 ziyaretçinin beklendiği Fuarı'da İşadamları Forumları, ve B2B formatında görüşmeler planlandığı ve onur konuğu olarak Cezayir'in Fuar'a davet edildiği belirtilerek, ülkemizdeki yatırımcıların da ürün ve hizmetlerini bu uluslararası organizasyonda sunma fırsatından yararlanabilmeleri amacıyla söz konusu fuara davet edildikleri belirtilmektedir.

Anılan fuara ilişkin katılım başvuru formu ve katılım şartlarına dair bilgiler ekte sunulmakta olup, doldurulan formların ödeme belgeleri ile birlikte nonseccim@gmail.com ; sanogoccim@yahoo.fr ; mbabasylla@hotmail.cominfo@cci.ml e-posta adreslerine gönderilmesi beklenmektedir.

Ekler : 1) Fuar Başvuru Formu

            2) Katılım Şartları

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter