İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-122 Slovenya - Studio Moderna O.O. Firması Özel Nitelikli Alım Heyeti Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/264-2505                                               Denizli, 28/11/2017
Konu:Slovenya - Studio Moderna O.O. Firması Özel Nitelikli Alım Heyeti Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-122)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen;

"Bilindiği üzere,Bakanlığımız koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonuyla, uluslararası ve yerel zincir mağazaların, büyük ithalatçı firmaların, önemli kamu şirketlerinin / kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden müteşekkil kısıtlı katılımlı özel nitelikli alım heyeti programları düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, Studio Moderna d.o.o. firması yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirildiği, adı geçen firmanın Merkez ve Doğu Avrupa'da 20'den fazla ülkede çoklu satış kanallarıyla (toptan, perakende, telepazarlama, internet) müşterilerine ürünlerini sunduğu ifade edilmektedir. Aynı yazıda devamla, firmanın özel nitelikli bir alım heyeti programı kapsamında ülkemizi ziyarete olumlu yaklaşmakla birlikte, muhtemel bir ziyaret öncesi talep ettiği ürün gruplarında (Ek-1) faaliyet gösteren firmalarımızın listesini görmek istediği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin olarak firma yetkilisiyle gerçekleştirilen e-posta yazışmasında ise, firma yetkilisi tarafından, görüşmek istedikleri tedarikçilerin Avrupa Birliği standartlarına uyumlu bir üretim yapısının ve gerekli sertifikalarının bulunmasının, yeterli üretim kapasitelerine sahip olmalarının önem taşıdığı belirtilmekte ve firma profillerinin kendileriyle paylaşılması talep edilmekte olduğu belirtilmiştir. Firmadan edinilen bilgiler çerçevesinde firmanın kendi markasıyla satış yapmak üzere ürün alımını amaçladığının anlaşıldığı vurgulanmıştır.”

denilmektedir.

Bilgileriniz ve ilgili ürün gruplarında faaliyet gösteren firmalarımızın görüşme taleplerinin olması halinde Studio Moderna d.o.o. şirketine iletilmek üzere firmalarımızca doldurulacak tablonun (Ek-2) 02 Aralık 2017 tarihine kadar TİM'e ( tim@tim.org.tr ) iletilmesi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ekler : 1) Ürün Listesi   2) Tablo Formatı