İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-125 Makedonya Ev Tekstili Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.URGE.2017/220-2510                                               Denizli, 28/11/2017
Konu: Makedonya Ev Tekstili Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(URGE / 2017-125)

Sayın Üyemiz,

Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 19- 22Aralık 2017 tarihleri arasında Makedonya'ya yönelik olarak ev tekstili sektörel ticaret heyeti düzenlenmesine karar verilmiştir. Ticaret heyeti programı dahilinde, Üsküp Ticaret Müşavirliğimizin desteği ile Makedonya ev tekstili sektörü ve genel ekonomik durumu hakkında gerçekleştirilecek bilgilendirme sunumu, Makedonya ev tekstili ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı firmalarımız arasında ikili iş görüşmeleri planlanmaktadır.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak düzenlenecek olup, belirlenmiş olan 600 € kişi başı katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli tutardır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliğimize iletilmesi yeterli olacaktır. Heyet organizasyonları ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecek olan Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonuna katılmak isteyen firmaların başvuru formunu doldurmaları ve katılım ücretini (bir firmadan aynı heyete 2 kişi katılıyorsa, ek ücret 450 € ) ekte verilen Birliğimiz Euro hesabına yatırmaları gerekmektedir. Katılımcı firmalardan devlet destekli olarak en fazla 2 kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna firmaları adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka katılımcı firma ortağı veya firmanın SGK'lı çalışanı olması zorunludur. Organik bağı olan başka bir firmadan SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir.

Heyete dahil olmak isteyen üyelerimizin en geç 4 Aralık 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ekli başvuru formunu her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca ekte sunulan EK.C2 EK.C3, EK.C7 ve EK.C8 formlarının asıllarının gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter


Ekler :  Ek-1Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Önemli Bilgiler ve Program