İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-22 COSME 2017 Yılı Çalışma Programı Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/58-304                                              Denizli, 23/02/2017

Konu: COSME 2017 Yılı Çalışma Programı Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 22)

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Avrupa Birliği tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ'lere ve girişimcilere yönelik olarak ortaya koyulan KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı çerçevesinde 7 yıllık program dönemi için 2,3 milyar Avro bütçe tahsis edildiği bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla, yıllık yayınlanan iş programları vasıtasıyla uygulanan COSME Programı 2017 yılı Çalışma Programının, çıkılacak çağrılara ilişkin bir yol haritası niteliğinde olduğu ve 304 milyon Avro bütçe ile 25 faaliyeti kapsadığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, KOSGEB'in (http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6080/cosme-2017-calisma-programi) ve Avrupa Komisyonu'nun http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21624 web sayfalarında yayınlanan COSME 2017 Çalışma Programı çerçevesinde proje teklif çağrılarına başvuracak kurum ve kuruluşların teknik destek gereksinimlerini ve desteklemeye hak kazandıkları projeleri ile ilgili bilgileri Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 27 Şubat 2017 saat 18:00'e kadar arge@denib.gov.tr mail adresine iletilmesi hususu rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter