İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-31 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/73-428                                               Denizli, 09/03/2017
Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-31)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) ABD / Rekabet Avantajı

2) Fuar Duyurusu

3) Katılımcı Listesi

4) Türkiye - ABD İş Konseyi (TAİK) - ATC 36. Ortak Yıllık Konferansı

5) Hong Kong İhale Duyurusu

6) Kosova Meclisinde Kabul Edilen Stratejik Yatırımlar Yasası

7) Türkmenistan / Gümrük Deklarasyon Fotokopisi Ekleme

8) Glifosatın Yasaklanması Hakkında AB Vatandaşlık Girişimi

9) Pazara Giriş Uygulamaları

10) Mozambik Hk.

11) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

12) PLMA's 2017Private Label Trade Show Fuarı-Chicago/ABD

13) Belarus Üniversal Ticaret Borsası Heyeti ile Toplantı, 16 Mart 2017

14) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

15) Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2017

 

1) ABD / Rekabet Avantajı

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Çift Eksenli Jeogrid Ürünleri” (3926.90, 3920.20 ve 3925.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen telafi edici vergi soruşturması kapsamında alınan nihai kararda bahse konu ülke firmaları için %15,61 ile 152,50 arasında değişen oranlarda nihai sübvansiyon marjlarına hükmedilmiş olup konuya ilişkin 3 Mart 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-03-03/pdf/2017-04132.pdf linkinden ulaşılabileceği ve ayrıca Sri Lanka ve Hindistan menşeli "Arazi Araçları için Lastikler” (4011.20, 4011.70, 4011.62, 4011.80, 4011.90, 8431.49, 8709.90, 8716.90, 8424.90, 8434.20, 8431.39, 8431.49, 8432.90, 8433.90, 8503.00, 8708.70 ve 8716.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen telafi edici vergi soruşturması kapsamında alınan nihai kararda bahse konu ülke firmaları için %15,61 ile 152,50 arasında değişen oranlarda nihai sübvansiyon marjlarına hükmedilmiş olup konuya ilişkin 6 Mart 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına ve https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-03-06/pdf/2017-04433.pdf linklerinden erişime ulaşılabileceği,

İlaveten, yine ABD tarafından ÇHC menşeli aynı ürün ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması çerçevesinde alınan nihai kararda anılan ülke firmaları için %372,81 oranında nihai anti-damping marjlarına hükmedilmiş olup konuya ilişkin 3 Mart 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasında https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-03-03/pdf/2017-04131.pdf linkinden erişime ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu gelişmelerin ülkemizin bahse konu üründe ABD'ye ihracatında mezkur ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

 

2) Fuar Duyurusu

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, "International Universal Exhibition-Fair Tajikistan 2017” fuarının 27-20 Temmuz 2017 tarihlerinde Duşanbe/Tacikistan'da gerçekleştirileceğinden bahisle, birer örneği ilişikte yer almaktadır.

EK: Yazı Eki

 

3) Katılımcı Listesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nden alınan 24 Şubat 2017 tarihli bir Nota'dan bahisle "Expo 2020 Dubai” kapsamında gezegenimizi korurken yaşam koşullarını geliştiren yaratıcı çözümleri teşvik etmek ve mali katkı sağlamak üzere "Expo Live” isimli bir program başlatıldığı, "Innovation Impact Grant Program” isimli hibe fonunun dünyanın her yerinde getirdikleri çözümlerle gerçek bir sosyal değer yaratacak nitelikteki sosyal girişimlere 100.000 ABD Doları katkı sağlayacağı ve programın bireysel, küçük ve orta ölçekli girişimler ile kar gitmeyen kuruluşlar ile devlete bağlı birimlere açık olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu programa Ocak ve Haziran olmak üzere yılda iki kez yapılacak başvuruların ilkinin 15 Mart 2017 tarihine kadar yapılabileceği ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.expo2020dubai.ae/explosive internet adresinden ulaşabileceği belirtilmektedir.

 

4) Türkiye - ABD İş Konseyi (TAİK) - ATC 36. Ortak Yıllık Konferansı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK)'ten alınan yazıda atfen, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 36. Ortak Yıllık Konferansının 21-23 Mayıs 2017 tarihlerinde Trump International Hotel, Washıngton D.C' de düzenleneceği bildirilmektedir.

Teması "Together Towards Tomorrow” olarak belirlenen konferansta Türkiye-ABD ilişkilerindeki gelişmelerin, üst düzey Türk ve Amerikan özel sektör ve devlet temsilcileri tarafından değerlendirileceği; konferansta her sene olduğu gibi, ABD ve Türkiye'deki gelişen iş ve yatırım ortamlarına dair görüş alışverişinde bulunulmak üzere çeşitli alanlarda panellerin yer alacağı belirtilmektedir.

Her yıl yaklaşık 600 kişinin katılımlarıyla gerçekleşen Konferansın; Türkiye ve ABD ilişkilerinin yüksek düzeyde önem arz ettiği son dönemde iş dünyası ve hükümetler tarafından ilgiyle takip edildiği ifade edilmektedir. Bahse konu Konferans kapsamındaki sponsorluk imkanları ile ilgilenebilecek firmalarımızın ekli sponsorluk dosyasını inceleyerek DEİK ile iletişime geçilmesi gerektiği ve detaylı bilgi ve kayıt için http://www.atctaikconference.com/ adresi ziyaret edilebileceği bildirilmektedir.

 

5) Hong Kong İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla, Hong Kong yönetimince açılan 4 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları ( İngilizce ve tercümesi) firma ve kuruluşlara iletilmek üzere ekte gönderilmektedir.

Yazıda devamla, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD - Government Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulmakta olduğu, aşağıda verilen linkte firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabileceği ve bir ihale açıldığında doğrudan bilgi sahibi olabilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullanmakta olduğu; GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmaların, http://www.gldetb.gov.hk/ adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.

EK: İhale Duyurusu ve Tercümesi

 

6) Kosova Meclisinde Kabul Edilen Stratejik Yatırımlar Yasası

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Priştine Büyükelçiliğinden alınan yazıda ithafen; Kosova'da stratejik yatırımlara ortam hazırlanması, üretim koşulları ve standartların iyileştirilmesi ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesini amaçlayan Stratejik Yatırımlar Yasası'nın Kosova Meclisi'nde 11 Ekim 2016'da kabul edildiği Meclislerine iletildiği bildirilmektedir.

Yazıda, yasanın enerji ve madenler, turizm, tarım, gıda sanayisi, endüstriyel teknoloji, taşımacılık, telekomünikasyon, eğitim, spor ve rekreasyon, sağlık, sanayi parkları petrol ve gaz boru hattı, su ve atık su yönetimi, çöplerin toplanması, depolanması ve geri dönüşümü yönetimi alanlarını kapsadığı, ayrıca yasa yoluyla stratejik yatırım olarak kabul edilen bir projenin gerçekleşme aşamasında bürokratik ve idari işlemlerin sadeleştirilmesi ve kamuya ait taşınmaz varlıkların yatırımcıya tahsisi ve kullandırılmasında çeşitli kolaylıkların sağlanmasının da öngörüldüğü belirtilmektedir.

Buna göre, söz konusu yasaya ilişkin olarak Priştine Büyükelçiliği hazırlanan bilgi notu Ek'te sunulmaktadır.

EK: Stratejik Yatırımlar Yasasına İlişkin Bilgi Notu (1 Sayfa)

 

7) Türkmenistan / Gümrük Deklarasyon Fotokopisi Ekleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Aşkabat Ticaret Müşavirliği'nden iletilen yazıya istinaden, Türkmenistan'a getirilen ürünlerin serbest dolaşım veya geçici muhafaza gümrük rejimi altında konulması için, gümrük kargo deklarasyonunda belirtilen bilgilerin onayına dair ibraz edilen belgelerle birlikte, gönderici tarafın ülkesinde düzenlenen gümrük deklarasyonunda fotokopi temin edilmesi talebinin geçici olarak durdurulduğu belirtilmektedir.

 

8) Glifosatın Yasaklanması Hakkında AB Vatandaşlık Girişimi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden alınan yazıya atfen, AB Komisyonu'nun AB üye ülkelerinde glifosatın kullanımının yasaklanması, pestisit onay prosedürlerinin reformu ve pestisit kullanımının azaltılmasına yönelik Birlik genelinde zorunlu hedefler belirlenmesi amacıyla, AB sivil toplum örgütleri tarafından yapılan vatandaşlık girişimi başvurularının kaydedilmesine karar verildiği ve bu girişime ilişkin bilgilerin http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000002 adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, kayıt işlemlerinin ardından, anılan vatandaşlık girişimi için 25 Ocak 2018 tarihine kadar sürecek bir beyan toplama sürecinin başlatıldığı, süreç sonunda üye ülke yetkili makamlarınca tescil edilen geçerli beyan/imza sayısının AB genelinde toplam 1 milyon ve en az 7 ülke için belirlenen asgari sayıya ulaşılması halinde girişimin AB Komisyonu'na sunabileceği, başvuruya ayrıntılı bir şekilde inceleyen AB Komisyonu'nun konuya ilişkin AB mevzuatı hazırlıklarını başlatabileceği gibi herhangi bir işlem yapılmamasına da karar verebileceği belirtilerek, başvuru ve inceleme sonucuna ilişkin resmi cevabın Komisyon Bildirimi şeklinde yayımlanması gerektiği ifade edilmektedir.

 

9) Pazara Giriş Uygulamaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ihraç edilen ürünlere yönelik Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) yapmakla yetkilendirilmiş bulunan gözetim şirketlerinin görev sürelerinin sona erdiği, görev sürelerinin uzatılmayacağı ve denetimlerin bizzat IKBY yetkili kuruluşların tarafından gerçekleştirileceği yönünde Bakanlığa ulaşan bilginin Erbil Ticaret Ataşeliğince teyit edildiği, söz konusu Ataşelikte alınan bilgiye göre SÖİ kuruluşlarının sözleşmelerinin 19 Şubat 2017 tarihi itibariyle sona erdiği, bu kuruluşlarla sözleşmelerinin yenilenmeyerek SÖİ uygulamasına son verildiği ve kontrollerin sınır geçiş esnasında Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (KSQCA) çalışanları tarafından yerine getirileceği bilgisi Türkiye İhracatçılar Meclisi iletildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, konunun ihracatımız açısından önemi ve ihracatçılarımızın doğru şekilde ve zamanlıca bilgilendirilmesi teminen, yürürlüğe konulan yeni denetim uygulaması esasları ve denetimlerin nasıl yapılacağına dair ayrıntılı bilginin Türkiye İhracatçılar Meclisi iletilmesini müteakip, firmalarımıza konuyla ilgili olarak bilgilendirileceği ifade edilmektedir.

 

10) Mozambik Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden, Sayın Cumhurbaşkanımızın 23-24 Ocak 2017 tarihlerinde Mozambik'e yaptıkları resmi ziyaret esnasında gerçekleştirilen görüşmelerde Mozambik'ten Türkiye'ye ihracatı mümkün ürünler hususunun gündeme geldiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Mozambik Sanayi ve Ticaret Bakanı Ernesto MAX TONELA'nın T.C Maputo Büyükelçiliğimize gönderdiği ve potansiyel ihraç ürünler listesinin yer aldığı mektubun bir örneği ile İngilizce tercümesi ekte yer almaktadır.

EK: İhraç Ürünleri Listesi (2 Sayfa)

 

11) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgiler in derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten100.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir

 

12)PLMA's 2017 Private Label Trade Show Fuarı-Chicago/ABD

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden gelen bir yazıda, 12-14 Kasım 2017 tarihleri arasında Chicago / A.B.D.'de gıda ve gıda dışı sektörlerine yönelik düzenlenecek olan "PLMA's 2017Private Label Trade ShowFuarı'nın Türkiye milli katılımı Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) organizasyonunda gerçekleştirileceği,

Gıda ve gıda dışı (kozmetik, güzellik ve bakım, ev eşyaları, Do it yourself ürünleri, ambalaj, hediyelik eşya, mum, hediyelik paketleme, süs eşyaları, ışıklandırma, puzzle vb boş vakit oyunları, temizlik ürünleri, giyim ve aksesuarları, vb..) birçok sektöre yönelik özel markalı (store brands, private labels, private brands) ürünlerin sergilenebildiği ve senede bir kez düzenlenen fuara geçen sene 45 ülkeden 2.774 katılımcı firma katılmış ve fuarı 4.700'ün üzerinde yerli ve yabancı profesyonelin ziyaret ettiği fuara küçük ve orta ölçekli firmaların yanı sıra süpermarketlere Marka Ürün tedarik eden tanınmış büyük firmalarda katıldığı,

Özel markalı ürünler sektöründe dünyada düzenlenen en önemli etkinliklerden biri konumunda olan fuara Milli katılım organizasyonumuz altında katılacak firmalar için katılım bedeli 456 $/m2'dir. Katılım bedeline; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, kataloğa giriş bedeli, internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye,sandviç) hizmetleri, katılımcı broşürü dahil olup sergi ürünlerinin İstanbul-Fuar alanı tek yön standa teslim havayolu nakliyesi almak isteyenler için katılım bedeli 788 $ /m2 olup, m2 başına 15 kg limit öngörülmekte olup FDA code alınması firmaların sorumluluğunda olduğu belirtilmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından A.B.D. Hedef Ülkeler Listesi'nde yer aldığı açıklanmıştır. T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın onaylaması durumunda 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca katılımcıların 2 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %70'i 15.000 ABD $'a kadar destek kapsamında olduğu belirtilmektedir.

İlgili fuara katılmak isteyen üyelerimizin https://goo.gl/forms/V1G8JaCWmr5080EM2 yer alan Online Başvuru Formu'nu doldurarak katılım payı toplam bedelinin %50'sinin belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 30 Haziran 2017 günü mesai bitimine kadar Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (E-posta: sultanbayrak@akib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir.

Banka Hesap Bilgileri;

Alıcı Adı : Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Banka ve Şube Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi

IBAN (Dolar): TR40 0001 5001 5804 8000 9271 4

 

13) Belarus Üniversal Ticaret Borsası Heyeti ile Toplantı, 16 Mart 2017

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten gelen bir mailde, Belarus Üniversal Ticaret Borsası (BÜTB) Başkanı Sn. Arkadi Salikov ve borsa yetkililerinden oluşan bir heyet Türk şirket ve kurumları ile görüşmeler yapmak üzere 13-17 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul'u ziyaret edeceği,

Ziyaret kapsamında 16 Mart 2017 tarihinde, 10:00 - 12:30 saatleri arasında DEİK'te (Adres: River Plaza, Büyükdere Caddesi, Bahar Sokak No:13, Kat 10, Levent - İstanbul) BÜTB heyeti ile Belarus'ta ticaret borsası siteminin isleyişi ve ikili ticarette borsa enstrümanlarının kullanımı konulu toplantı gerçekleştirilecektir. BÜTB yönetimi Türk firmaları ile Türkiye'de antrepo işletmeciliği ve diğer lojistik hizmetler alanında ortak çalışmak istediklerini beyan ettiği,

Bu çerçevede, toplantıya özellikle lojistik ve dış ticaret alanında uzmanlaşmış firmalarımızın katımda fayda görüldüğü, bahse konu toplantıya iştirak etmek isteyen şirket ve kurum temsilcilerinin 14 Mart 2017 Salı günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/353/8401 internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurularak, kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

14) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kuruluşu stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 01.03.2017 tarihli, 17039 ve 17046 sayılı yazılarının birer fotokopisi ekte yer almaktadır.

EK: Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı (2 sayfa)

 

15) Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2017

Dünya Helal Zirvesi Komitesi'nden alınan bir yazıda;

15-17 Aralık 2016 tarihleri arasında, T.C Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek Himayeleri ile Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2016 ve eş zamanlı 2. Helal Expo Fuarını düzenlemenin gururunu yaşıdıkları, 26 ülkeden 80'in üzerinde üst düzey konuşmacının katılım gösterdiği WHS İstanbul 2016'da Helal konularında değerlendirmeler yapılmış ve sektörün önemli isimlerini İstanbul'da bir araya getirilmiştir. Zirveye eş zamanlı gerçekleştirilen Helal Expo 2016 fuarı; yerli ve yabancı 14.000 ziyaretçisi, 70'in üzerinde firma katılımcısı ve uluslararası 30'u aşkın B2B heyeti ile Helal Sektörünün yenilikleri tanıtmış, firmaların bilinirliğini arttırmış, ziyaretçilerine helal sektörünün önemini yeniden hatırlatıldığı,

23-25 Kasım 2017 tarihleri arasında yine Sn. Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerinde ve katılımı ile gerçekleşecek WHS İstanbul 2017 içerisinde; Helal Gıda, İslami Finans, Helal Turizm, İslami Tekstil, Helal Tıp, Helal Kimya ve Ecza konularında 30'u aşkın ülkeden üst düzey konuşmacının katılacağı konferanslar gerçekleşeceği,

Ayrıca, Ekonomik ve Ticaret İşbirliği Konseyi (İSEDAK)'in 32. Bakanlar Oturumu tarafından kabul edilen ve Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah'da başarılı bir şekilde düzenlenen daha önceki sayılarak ilişkin olarak alınan kararla uyumlu olarak, Ticaret Geliştirme ve İslami Merkezi (ICDT), İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve Discover Events işbirliği içinde, İSEDAK 2017 İstanbul organizasyonunu müteakiben Helal Expo fuarı, İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) ile beraber gerçekleşecektir. Dünya Helal Zirvesi İstanbul ve Helal Expo fuarına diğer ülkeler dışında ayrıca OIC üyesi 57 ülkeden üst düzey katılım olacağı,

Tüm dünyada uzmanları bir araya getirerek küresel helal sektörü ile ilgili önemli konuları masaya yatıran, Helal sektörü içerisindeki hedef kitle, potansiyel alıcılar, ekosistemde aktif rol oynayan kurumlar ve kuruluşlarla finans, turizm, gıda, tekstil gibi başlıca konularda World Helal Summit İstanbul'un tüm dünyada farkındalığı arttırılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter