İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-32 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/79-493                                              Denizli, 17/03/2017

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-32)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) KKTC'ye Makarna İhracatına İlişkin Duyuru

2) Suudi Arabistan'a Su Ürünleri İhracatı

3) Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

4) Avrupa Birliği / Gözetim Uygulaması

5) Rusya Federasyonu İthalat Yasağı Kaldırılan Ürünler

6) Perfume House Müdürü Mohsen Amin'in Mektubu/İşbirliği Talebi

7) Select USA Hk.

8) Irak Petrol Bakanlığı İhaleleri

9) Kenya Toplantı

10) Konteyner ve Liman Takip Sistemi

11) Mozambik Ticaret Heyeti

12) ABD GTS Programı

13) Tayland&Vietnam Ticaret Heyeti

14) Küba&Venezuela Ticaret Heyeti

15) 7. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

16) Turkish Airlenes Corporate Club Hk.

 

1) KKTC'ye Makarna İhracatına İlişkin Duyuru

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)'ndan aldıkları bir örneği ilişik yazıya atıfla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığının yazısına istinaden, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmenliğinde "alerjiye” veya "intoleransa” neden olan belirli madde ve ürünlerin gıdaların etiketinde yer alması zorunlu olmasına rağmen, KKTC'ye ihraç edilmek istenen ülkemizin menşeli makarnalarda yapılan etiket incelemeleri neticesinde iki yıllık geçiş süresi tanınmasına rağmen etikette gerekli alerjen uyarısının yapılmadığı, birçok markanın etiket bilgisinin söz konusu yönetmeliğe aykırı olduğunun tespit edildiği, ihracatçıların bu konuda sorun yaşadığı ve bu nedenle ülkemizden makarna ithalatının durma noktasına geldiğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Mezkur yazıda devamla, KKTC'ye ihraç edilecek makarna partilerinin etiket kontrollerinin adı geçen Bakanlığın il müdürlüklerince mutlaka yapılacağı ve mevzuata aykırı olan partiler için sertifika düzenlenmeyeceği bildirilmektedir.

GTHB tarafından gündeme getirilen yukarıda belirtilen hususlar muvacehesinde herhangi bir mağduriyetin oluşmamasını teminen, ihracatçı firmaların, ihracata konu ürünlerinin alıcı ülke mevzuatına ve taleplerine uygun olarak hazırlanmasına yönelik gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

EK: GTHB'nin 27.02.2017 tarih ve 479176 sayılı yazısı

 

2) Suudi Arabistan'a Su Ürünleri İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Suudi Arabistan'a su ürünleri ihraç edecek firmalarımızın Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Yüksek Kurulu (SFDA) nezdinde tescil ve akreditasyon işlemlerini tamamlamış olmaları gerektiği ve bahse konu başvuruların internet üzerinden kabul edilmeye devam edildiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, SFDA tarafından, Suudi Arabistan'a su ürünleri ihracatı gerçekleştirilen tesislerin listesi, söz konusu tesislerin denetiminden sorumlu makamların ad ve iletişim bilgileri ile ihraç edilen su ürünlerinin bilimsel isimlerinin (ticari isim ve cinsi) kayıtlarının oluşturulmasının talep edildiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu kayıt işlemlerinin https://frcs.sfda.gov.sa/Login.aspx (İngilizce) ve http://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/FERS1.aspx (Arapça) internet siteleri üzerinden gerçekleştirilebilecekleri ifade edilmektedir.

 

3) Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğin (İhracat:2010/6) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2017/1) ve Ülke Masalarının Görev ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğin (İhracat: 2012/7) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/2), 14/03/2017 tarihli ve 30007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

 

4) Avrupa Birliği / Gözetim Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından çeşitli demir-çelik ürünleri ithalatına getirilen ön gözetim uygulamasına ilişkin olarak Rusya Federasyonu tarafından Dünya Ticaret Örgütü platformunda yöneltilen sorulara AB'nin yanıtları ekte yer almaktadır.

EK: Avrupa Birliği Yanıtları

 

5) Rusya Federasyonu İthalat Yasağı Kaldırılan Ürünler

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından, 09 Mart 2017 tarihli ve 276 sayılı Kararname uyarınca ülkemize yönelik özel ekonomik tedbirler kapsamında 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren ithalatı yasaklanmış olan ülkemiz menşeli ürünler listesinde "karanfiller (0603.12), soğanlar ve şalotlar (0703.10) karnabaharlar ve başlı brokoli (0704.10), ciklet (1704.10), tuz (2501.00)” ürünleri çıkarılmış bulunduğu bildirilmektedir.

 

6) Perfume House Müdürü Mohsen Amin'in Mektubu/İşbirliği Talebi

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda atfen, Meşhed/İran'ın mutena semtlerinde kozmetik ürünler ve kadın giyim üzerine faaliyet gösterdiği ve ülkemize yakınlık duyduğunu her fırsatta ifade ettiği belirtilen "Perfume House” Mağazalarının Müdürü'nden alınan bir örneği ekli mektup iletildiği,

Söz konusu mektupta, mevcut "Perfume House” mağazalarında ve faaliyete başlayacak olan "Armitaj Plaza” adlı işyerinde ülkemizde tanınmış kadın iç giyim ürünlerine yer verilmesinin ve sektör temsilcileriyle işbirliği yapılmasının istendiği belirtilmektedir.

EK: Mektup (3 Sayfa)

 

7) Select USA Hk.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ABD Ticaret Müşavirliği yetkilileri Bakanlığımızı ziyaret ederek, 18-20 Haziran 2017 tarihleri arasında ABD'nin Vaşington kentinde düzenlenecek olan, eyaletlere yönelik teşviklerine ilişkin bilgi verildiği yıllık Yatırım Zirvesine (Select USA Investment Summit) ilişkin bilgi verilmiş ve ABD'de yatırım yapmayı düşünen ihracatçılarımıza bu hususunun duyurulmasını talep edilmiş olup, bu çerçevede, Select USA kuruluşunun söz konusu etkinliğine ilişkin ayrıntılı bilgi web sayfasında (https://www.selectusa.gov/selectusa-summit) ve aşağıda iletişim bilgileri verilmiş bulunan yetkiliden alınabileceği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Gökçe Tuncer

Commercial Spccialist / Ticaret Uzmanı

U.S. Consulatc General İstanbul

T: +90 212 335 91 33

F: +90 212 335 91 03

E-mail: Gokce.Tuncer@trade.gov

www.export.gov/turkey

 

8) Irak Petrol Bakanlığı İhaleleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Ekonomi Bakanlığı'na gönderilen ve Irak Petrol Bakanlığı tarafından düzenlenen teknik ekipman ihalelerine ilişkin duyurular ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, 27 Mart - 3 Nisan 2017 tarihine kadar başvurulabilecek teknik ekipman ihalelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oil.gov.tr ve www.mrc.oil.gov.iq adreslerinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

EK: İhale Duyuruları (45 Sayfa)

 

9) Kenya Toplantı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığımızdan alınan bir yazıya atfen, ‘GBS Afrika' kurumu tarafından 10-11 Nisan 2017 tarihlerinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de II. Doğa Afrika İslami Ekonomik Zirvesi'nin düzenleneceği belirtilmektedir.

Bahse konusu zirvede, bölgede faaliyet gösteren finansal kuruluşların İslami finansman, helal standartları ve sertifikasyon, sukuk ve İslami turizm gibi konu başlıklarında tartışmalar ve düzenleyici çerçevede hakkında bilgilendirme yapılacağı öngörüldüğü,

İlgili zirveye katılım gösterecek kişilerden kişi başı, 175.- USD katılım ücreti talep edilmekte olup katılım için aşağıda iletişim bilgileri yer alan Steven OWUOR ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca, zirve ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.eaifs.com web adresinden ulaşılabilmektedir.

İletişim:

Steven OWUOR

E-mail: steve@slujan-events.com

Tel: +254 720 45 99 89

 

10) Konteyner ve Liman Takip Sistemi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Konteyner kayıt ve takip formlarının ve limanlarda yapılan bütün işlemlerin elektronik ortama alınması ile gümrük idaresi, liman işletmesi ve acenteler arasında entegrasyon ile elektronik bilgi paylaşımını sağlayacak "Konteyner ve Liman Takip Sistemi” işlemlerine ilişkin olarak 06.03.2017 tarihli ve 2017/3 sayılı Genelge yayımlanmış olup, söz konusu Genelgeye http://risk.gtb.gov.tr/ adresi duyurular kısmından ulaşılabilmektedir.

 

11) Mozambik Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyon, Meclisimiz organizasyonu ve THY işbirliği ile 10-12 Mayıs 2017'de Mozambik'e yönelik ticaret heyeti düzenlenecek olup başkent Maputo şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörüldüğü,

Pazar payımızın artırılması ve Mozambik'e yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize Petrol Yağları, Mineral Yakıtlar, Makine Aksam ve Parçaları (Ağır iş makinaları ile cihazların aksam, parça ve aksesuarları), otomobil lastikleri), Elektrik-Elektronik (Elektrik konvertisörleri, Elektrikli cihazlar, Aydınlatma) İşlenmemiş Alüminyum, Alüminyumdan Eşyalar, Kablolar (izole edilmiş teller, fiber optik kablolar), Hububat (Buğday, pirinç) Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar, Dondurulmuş Balık, Kimya Sanayi (Azotlu mineral ve kimyasal gübreler), Demir Çelik (Demir veya çelik çubuklar, demiryolu hattı malzemesi, inşaat ve inşaat aksamı, vb.), Tekstil (Tekstil Ürünleri ve Kullanılmış Giyim Eşyası), Mobilya, Çimento, Seramik ve İlaç sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslar arası standartlara uygun ürünleri imal ve/veya ihraç eden veya Enerji, Balıkçılık ve Deniz Ürünleri sektörlerinde Mozambik'e yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede azami 35 katılımcıda oluşacak bahse konu heyete katılmak isteyen firmaların http://bit.ly/2moAEyq adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 14 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemleri (Tüm Pasaport hamilleri vizeye tabidir.) ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.100- USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerekmektedir.

 

12) ABD GTS Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Bilindiği üzere, 3 Mart 2017 tarih ve 12287 sayılı ABD Resmi Gazetesi'nde (Federal Register) yayımlanan Ek 1'de yer alan duyuruda GTS 2016/17 yılı ürün değerlendirmesinde ele alınmak üzere muhtemel "de minimis waiver” istisnası ve önceki yıllarda Rekabet İhtiyacı Limitleri nedeniyle GTS'den çıkartılmış ürünlerin yeniden GTS kapsamında alınmasına (Redesignation) dair lehte ve aleyhte yorumlara ilişkin yazılı başvuruların 22 Mart 2017 tarihine kadar yapılabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca "de minimis waiver” istisnaları GTS yıllık gözden geçirme sürecinde başvuruya gerek duyulmaksızın otomatik olarak değerlendirilmektedir.

Ek 2'de yer alan duyuru ekindeki;

· 1 Numaralı listede; halihazırda başvurusu yapılmış ve değerlendirilmesi tamamlanmış ya da devam etmekte olan "CNL istisnası” başvurularına ilişkin sonuçlar yer almaktadır. İncelenmesinden anlaşılacağı üzere, 2016 yılında ABD'nın ilgili üründe toplam ithalatında %52 pay alan Türkiye menşeli 6801.00.00 tarifeli doğal taştan kaldırım taşları ürünü için herhangi bir başvuru yapılmamış olup, söz konusu ürünün 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle GTS uygulamasında çıkarılması öngörülmektedir.

· 2 Numaralı listede yer alan ürünler "de minimis waiver” uygulamasına tabi ürünleri içermektedir. İncelemesinden anlaşılacağı üzere 6 adet Türk ürünü bu kapsamda değerlendirilmektedir.

· 3 Numaralı listede yer alan ürünler "Redesignation” kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yer alan Türk ürünleri ; 0711.90.30 tarifeli kapariler, 0910.99.40 tarifeli kekik, 1806.20.22 tarifeli çikolata, 1901.20.05 tarifeli kek karışımları, 2008.50.20 tarifeli kayısı püresi, 2008.99.28 tarifeli işlenmiş incir, 2515.12.20 kesilmiş mermer, 2819.10.00 krom trioksid, 6802.21.10 ve 6802.91.20 tarifeli traverten, 7113.19.50 tarifeli değerli metallerden mücevherat, 7408.19.00 tarifeli rafine bakır, 7413.00.10 ve 7413.00.90 tarifeli bakır kablolardır.

Ayrıca USTR nezdinde yapılacak söz konusu girişimler esnasında ilgili Birlik ya da birlikler tarafından satın alınacak ortak avukatlık ve/veya danışmanlık hizmeti alımları "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esaslar” uyarınca desteklendiği ifade edilmektedir.

EK 1: 12287 sayılı ABD Resmi Gazetesi

      2: Listeler

 

13) Tayland & Vietnam Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimize organizasyonu ile 1-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Tayland ve Vietnam'a yönelik bir ticaret heyeti düzenlenecek olup, Bangkok ve Ho Chi Minh şehirlerini kapsayacak söz konusu organizasyonda İş Forumu'nun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörüldüğü,

Pazar payımızı artırılması ve bölgeye yönelik yeni iş fırsatlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete Kanatlı Ürünler (Özellikle Sakatat), Sert Kabuklu Meyveler, Kuru Meyveler, Yaş Meyveler (Kiraz, Nar vb.), Şekerli ve Çikolatalı Mamuller, Buğday Unu, Çelik, Otomotiv Ve Yedek Parçaları, İlaç ve Medikal, Plastik Ürünler, Kozmetik, Tekstil ve Hammaddeleri, İnşaat Malzemeleri, Elektrik ve Elektronik, Makine ve Aksamları (Tarım, Gıda Ve Tekstil Makineleri), Ağaç ve Orman Ürünleri, Doğaltaş ve Madencilik, İklimlendirme ve Savunma Sanayi sektörleri ile ilgili uluslar arası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında yarar görüldüğü,

Bu çerçevede, heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/UV5ji6 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 6 Nisan 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şb. (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 2.250.- ABD Doları (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Şükrü Siyasal Tel: 0 212 454 04 74

E-Posta: sukrusiyasal@tim.org.tr

 

14) Küba&Venezuela Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Bilindiği üzere, ülkemiz ekonomisine ve ihracatına katkıda bulunmak amacıyla son yıllarda gerçekleştirilen yurtdışı ticari heyetler ve uluslararası platformdaki etkinlikler giderek yoğunlaşmakta olduğu,

Ülkemiz Latin Amerika Pazarı'na açılma politikası çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz Meksika & Kolombiya Ticaret Heyeti (7-11 Mart 2016), Panama & Guatemala Ticaret Heyeti (17-22 Temmuz 2016) ile son olarak gerçekleştirdiğimiz Kolombiya Ticaret Heyeti'nin (30 Ekim-4 Kasım 2016) devamı niteliği taşıyan Küba&Venezuela Ticaret Heyeti; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonunda 23-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Küba'nın başkenti Havana ile Venezuela'nın başkenti Karakas'a gerçekleştirileceği,

İhracatçılarımıza yönelik Küba ve Venezuela'da yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması ve Pazar payımızın arttırılması için düzenlenecek söz konusu heyete özellikle; Ulaştırma, Otomotiv, Enerji, Sağlık/Biyoteknoloji, İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Elektrik&Elektronik, Beyaz Eşya, Mobilya, Tekstil, Tarım ve Tekstil Makineleri, Kozmetik, Kimya, Plastik Sanayi, Kağıt, Dizi&Film ve İletişim sektörlerinde faaliyet gösteren, uluslar arası standartlara uygun ürünleri imal ve/veya ihraç eden ya da ilgili sektörlerde yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarından fayda görüleceği,

Dolayısıyla, bahse konu heyette yer almak isteyen katılımcılarımızın https://goo.gl/PrczIa adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 7 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama ve organizasyon giderleri karşılanacak firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisiz (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şb. (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04) Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 2.700.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerekmektedir.

EK: Heyet Taslak Programı ( 2 Sayfa)

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Volkan İNCEKARA

Tel: 0212 454 07 97

E-posta: volkanincekara@tim.org.tr

 

15) 7. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından, T.C Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile geleceğin tasarımcılarını ev tekstili sektörü ile buluşturmak amacıyla "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”nın bu yıl yedincisi gerçekleştirileceği, "7. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”, hem uluslar arası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek Türkiye Ev Tekstili özgün tasarımlarının ortaya çıkmasına, hem de Ev Tekstili sektöründe yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olacağı, "7. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” sektörel motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkı sağlayabileceği gibi, Türkiye'de ev tekstili sektörü ihracatının artırılmasını da amaçladığı belirtilmektedir.

Yarışma "Ürün Tasarımı ve En İnovatif” olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek olup, Yarışmanın Ürün Tasarımı Kategorisine sadece öğrenciler, En İnovatif Kategorisine ise hem öğrenciler hem de profesyoneller katılabileceği, Ürün Tasarımı kategorisinde katılan projeler 1. 2. 3. Derecelerinde, En İnovatif kategorisinde öğrenci ve profesyonel başvurularının tamamı arasında yapılacak olan değerlendirmede bir kişi ödüllendirileceği,

Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması için dosya teslimi tarihi 07 Nisan 2017 olup, yarışma başvuru formları www.evtekstiliyarismasi.com veya www.uib.org.tr adreslerinden ulaşılabilir. Ayrıca https://www.facebook.com/evtekstiliyarismasi/ facebook adresi ve https://twitter.com/textilyarismasi twitter sayfalarından yarışmalarının takibi yapılabileceği ifade edilmektedir.

 

16) Turkish Airlenes Corporate Club Hk.

THY Denizli Satış Müdürlüğü'nden alınan bir mailde, Ortaklıklarının Kurumsal üye programı olan Turkish Airlines Corporate Club hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki linkte erişelebileceği ve söz konusu programın, Denizlili işadamlarımıza tanıtmak ve sunulan avantajlardan yararlanmalarının sağlanmasını teminen http://tcc.turkishairlines.com/tr incelenebileceği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Dinçer EROĞLU Tel: 0 258 846 10 15

E-Posta: dincereroglu@thy.com

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter