İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-35 Etiyopya Yatırım ve Dış Ticaret Fırsatları

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.URGE.2017/60-518                                              Denizli, 22/03/2017

Konu: Etiyopya Yatırım ve Dış Ticaret Fırsatları

 

 

S İ R K Ü L E R

(URGE / 2017 - 35)

 

Sayın Üyemiz,

23/03/2017 Perşembe günü saat: 09:30'da Birliğimizde Etiyopya Büyükelçisi Ayalew Gobezie Workneh ve Ticari Ataşe Terefe Haile Eggu'nun katılımlarıyla "Etiyopya Yatırım ve Dış Ticaret Fırsatları" konulu bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter