İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-36 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.UYG.2017/57-524                                              Denizli, 22/03/2017

Konu: Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları 2016-16 Sayılı Karara ait Uygulama Usul ve Esasları

 

 

S İ R K Ü L E R

(UYG / 2017 - 36)

 

Sayın Üyemiz,

İlgi:16.01.2017 UYG/2017-05 sayılı sirkülerimiz;

Bilindiği üzere, 2016/16 sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı'nın, 28.12.2016 tarihli 29932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa 2016/16 sayılı Karara ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 14.03.2017 tarih 28120 sayılı talimatları ekinde alınmış olup, söz konusu Karara ait Uygulama Usul ve Esasları aşağıda belirtilen ekli dosyada incelenebilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek : 2016-16 Sayılı Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları