İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-38 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/88-520                                             Denizli, 22/03/2017
Konu: 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

ÖNEMLİ - SÜRELİDİR

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 38)

 

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündem ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Birinci toplantı için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın Ek'te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

 

Bilgileri ve teşriflerini önemle rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

G Ü N D E M

a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

b) Başkanlık divanının seçilmesi,

c) Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

e) Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

f) Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası,

g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

ğ) Dilek ve temenniler.

1. Toplantının Tarihi ve Saati

1.Toplantıda Gerekli Nisap Sağlanamadığı Takdirde Yapılacak

2. Toplantının Tarihi ve Saati

Temsilci Bildirim Yazıları ile Yıllık Aidat Ödeme Son Günü

Denizli İhracatçılar Birliği

18 Nisan 2017 Salı

Saat 14:00

19 Nisan 2017 Çarşamba

Saat 14:00

12 Nisan 2017 Çarşamba

TOPLANTININ YERİ

Akhan Mah. 246 Sok. No:8 20140 Pamukkale - DENİZLİ

Genel kurul toplantısına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.denib.gov.tr internet adresimizden ulaşabilir.

 

Denizli İhracatçılar Birliği 2016 Yılı Olağan Genel Kuruluna Katılabilecek Firma Listesi ! 

 

Ek:

1) Bilgi Notu

2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği

3) Olağan Genel Kurul Takvimi