İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-43 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/99-608                                              Denizli, 03/04/2017

Konu: İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 43)

 

Sayın Üyemiz,

İlgi: 27.03.2017 tarihli, 2017-39 sayılı duyurumuz,

Bilindiği üzere, 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, mezkur Karar kapsamında ihracatçı firma yetkilileri için hususi damgalı pasaport başvuru usulü ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin hazırlanan doküman ilgide kayıtlı duyurumuzla bildirilmişti.

Bu defa Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, keyfiyete ilişkin Ekonomi Bakanlığına vaki soru ve talepler göz önünde bulundurularak, bahse konu doküman yazıları ekinde yer aldığı şekilde revize edilmiş olup, işbu yazılarının tarihinden itibaren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine iletilecek başvuruların ekli dokümanda yer verilen hususlar çerçevesinde tekemmül ettirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, anılan doküman Ekonomi Bakanlığı internet sitesine de (http://www.ekonomi.gov.tr) yüklendiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK : Başvuru Usulüne İlişkin Açıklayıcı Doküman (4 sayfa)