İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-44 Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2017/273-641                                              Denizli, 07/04/2017

Konu:Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi hk. (ÖNEMLİ)

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2017 - 44)

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 07.04.2017 tarihli yazıda; Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi hakkında 2017/4 sayılı Karar 07 Nisan 2017 tarihli (bugün) ve 30031 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandığı ve bahsekonu Karar hükümlerinin 01.07.2017 tarihinden itibaren düzenlenecek fuarlar için geçerli olacağı bildirilmektedir.

Sözkonusu Karar metni ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK : Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi hakkında 2017/4 sayılı Karar (4 sf.)