İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-45 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/105-662                                             Denizli, 11/04/2017

Konu:Çeşitli Konular 

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-45)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Listeleri

2) Azorubine Katkı Maddesi

3) Görüşe Açılan Mevzuat

4) Brunei Tüketim Fuarı

5) Fuar Duyurusu

6) Türk Tekstil Ürünlerinin Fas'a İhracatı Hk.

7) İpekyolu Fuarı

8) COSME Programı-Genç Girişimciler için Erasmus Proje Teklif Çağrısı

9) Kırgızistan Özelleştirme Duyurusu

10) Kulibayev Conglomerates Firması Hk.

11) 2. Belarus Yatırım Formu

12) Cezayir İthalat Lisansı Uygulaması

13) Fuarlar Hk.

14) CIFF Shanghai 2017 ve Furniture China 2017 Fuar Sirküleri

15) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

16) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

 

1) Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Listeleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na bitkisel ürün ihracatı ülkemiz ile RF makamları arasında imzalanan Memorandum ve Ek Memorandum ile 4 Ağustos 2016 tarihinde imzalanan Protokol çerçevesinde yürütüldüğü,

Bu çerçevede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, Ekonomi Bakanlığına intikal eden bir yazıda; mezkur Protokol gereği Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Servisi tarafından talep edilen ihracatı firma listesi uygulamasının sona erdirildiği ifade edilerek, müteakip dönemde RF firma listeleri için ihracatçı firmalardan başvuru dosyasının alınmayacağı; buna karşılıklı ihracat işlemlerinin önceden olduğu gibi ilgili tedbirler ve üretim şartlarının kontrol edilerek devam edeceği ifade edilmektedir.

 

2) Azorubine Katkı Maddesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Seul Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığınca, ülkemizde üretilen muhtelif lokumlarda "azorubine” katkı maddesi tespit edildiği ve bu maddeyi içeren ürünlerin Güney Kore tarafından kabul edilmedi ifade bildirilmektedir.

 

3) Görüşe Açılan Mevzuat

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, Ekonomi Bakanlığına intikal eden yazıya atfen, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın www.tarim.gov.tr internet adresinde görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere 13/04/2017 Perşembe günü saat 12.00'e kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

EK: Görüş Bildirim Formu

 

4) Brunei Tüketim Fuarı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen, Brunei Darussalam'da 2008 yılından bu yana yerel ve uluslararası firmaların katılımlarıyla düzenlenmekte olan Brunei Tüketici Fuarı'nın, ülkedeki önde gelen ticari etkinliklerden birini teşkil etmekte olduğu vurgulanmakta, söz konusu fuarın organizasyonunu gerçekleştiren Sunlit Firması'ndan alınan bir yazıya atfen, 19. Düzenlendiğinin bildirildiği ve firmalarımızın, Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanan 20. Tüketim Fuarı'na davet edilmekte olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 19. Brunei Tüketim Fuarı'na Singapur'dan mücevhercilik alanında faaliyet gösteren bir işadamımız ile Tayland'dan Beko Firmamızın temsilciliğinin iştirakte bulundukları kaydedilmekte, söz konusu etkinliğin, Brunei halkının tüketim alışkanlıklarının gözlenmesi bakımından, ülkemizden veya bölgemizde mukim olup, bu ülkeyle iş yapmak isteyebilecek firmalarımız için önemli bir imkan sunacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca, Sunlit Firması tarafından iletilen örneği ilişik fuar katılım formu ile 19. Tüketim Fuarı'nın düzenlenmesi bağlamında kullanılan salon planının fikir verebileceği düşüncesiyle ekte iletildiği bildirilmektedir.

EK: Fuar Bilgisi Formu

 

5) Fuar Duyurusu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Brunei'de mukim "Battle Pro Marketing and Management Services” isimli firmanın Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile alınan örneği ekli yazısında, 28-30 Nisan 2017 tarihlerinde Bandar Seri Begavan'da "Islamic Travel and Tourism and Islamic Fashion” konulu bir fuar düzenleneceği bildirilmekte ve katılmak isteyebilecek firmalar için gerekli olacak teknik bilgilere yer verildiği ifade edilmektedir.

EK: Fuar Duyurusu

 

6) Türk Tekstil Ürünlerinin Fas'a İhracatı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atıfla, Fas'ta haftalık olarak yayımlanan "Telquel” dergisinin 31 Mart-6 Nisan tarihli nüshasında yer alan bir yazının içeriğine yer verilmektedir.

Buna göre, "Fas Tekstil ve Giyim Endüstrileri Birliği (AMITH) Başkanı Karim Tazi'nin yaptığı açıklamada, Faslı tekstil operatörleri tarafından Fas piyasasında uygulanan haksız rekabetin tespit edilmesi için bir çalışma başlatılacağı, çalışmanın sonuçlarına dayanarak gerekli ticari savunma prosedürlerinin alınacağını belirttiği, sektördeki Faslı operatörlere göre, son senelerde Moritanya'dan Guergarat bölgesi aracılığıyla Fas piyasasına düşük faturalandırma ile çoğu büyük miktarda tekstil ürünlerinin sokulduğu, son iki senede Moritanya'nın Fas'a yönelik tekstil ihracatlarının on katına çıktığı, bu durumun ya hiçbir fabrikası olmamasına rağmen Moritanya'nın büyük sanayici ülke haline gelmesi ya da Çin gibi başka ülkelerden gelen tekstil ürünlerinin Moritanya'dan geçirilmesinde kaynaklanabileceği, AMITH'in Fas piyasasında damping uygulayan operatörleri parmakla göstermek istememesine rağmen, bakışların genelde Avrupalı markalara ve özellikle Türk markalarına çevrildiği, bazı Faslı tekstil operatörleri tarafından "tekstil sektörünün BİM'leri” olarak adlandırılan "LV Waikiki”, "Koton” ve "Defacto” gibi Türk markalarının Fas ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'ndan faydalanarak ürünlerini gümrük vergilerini ödemeden Fas'a ithal ettikleri ve devlet sübvansiyonlarından istifade ettikleri, Fas'ta faaliyet gösteren Türk Tekstil firmalarının bu sebeplerden dolayı, Faslı tekstilcilere nazaran yüzde 25'lik rekabet avantajına sahip oldukları, Faslı tekstil firmalarının Türk piyasasına giriş yapmalarının "imkansız” olduğu, Türkiye'de düzenlenen bir fuarda sergilenmek amacıyla AMITH'e ait basit numunelerin girmesine bile izin verilmediği, Türkiye'nin tarife dışı engeller konusunda "bir şampiyon” olduğu, AMITH Başkanı Tazi'ye göre Fas tekstil üretiminin normal rekabet şartları altında gelişebileceğini, bunun için bu konuda karşılık ilkesinin uygulanması gerektiğini dile getirdiği” bildirilmektedir.

 

7) İpekyolu Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, 20-22 Haziran 2017 tarihlerinde Aşkabat'ta "Büyük İpekyolu Dostluk ve Kardeşlik Fuarı” düzenleneceği belirtilmekte ve fuarın iş bağlantıları kurmak, yeni müşteriler ile iş ortaklıkları bulmak adına büyük bir fırsat olduğu, İpekyolu ülkelerinden katılımların bulunacağı fuarda çeşitli endüstri alanlarındaki en son yeniliklerin yer alacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu fuardaki stant fiyatları ve ek hizmetlere ilişkin daha ayrıntılı bilgiler ile iletişim bilgileri Ek'te yer almaktadır.

EK: Fuara ilişkin bilgilendirme notu (1 sayfa)

 

8) COSME Programı-Genç Girişimciler için Erasmus Proje Teklif Çağrısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Desteklenme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) alınan ekli yazıya atıfla, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme fort he Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş sorumlu oldukları iletilmektedir.

Anılan yazıda devamla, COSME programının bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında "GRO/SME/17/D/N011 COS-EYE-2017-4-0” Erasmus for Young Enterpreneurs-Genç Girişimciler için Erasmus” proje teklif çağırısı yayınlandığı ifade edilmektedir.

Ülkemizin programdan yararlanma durumunun ve projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerce ilgili gelişmelerin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

EK: KOSGEB'den alınan yazı ve eki (6 sayfa)

 

9) Kırgızistan Özelleştirme Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Kırgızistan'da yerleşik "Alfa Telecom” şirketi bünyesindeki devlet hisselerinin satış ihalesi hakkında bilgiler ekte gönderildiği bildirilmektedir.

EK: İhale Bilgilendirme Duyurusu

 

10) Kulibayev Conglomerates Firması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Almatı Ticaret Ataşeliği'nden alınan yazıya istinaden, firmalarımızın "Kubilayev Conglomerates” firması ile yaptıkları veya yapacakları iş ve işlemlerde daha dikkatli olmalarında fayda görüleceği bildirilmektedir.

 

11) 2. Belarus Yatırım Formu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Minsk Ticaret Müşavirliği'nden alınan bilgilere istinaden, 29 Haziran 2017'de başkent Minsk'te "II. Belarus Yatırım Forumu” düzenleneceği bildirilmekte ve Belarus Ticaret ve Sanayi Odası tarafından iletilen duyuru ekte gönderilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Foruma katılım talebinde bulunacak firmaların Belarus Ticaret ve Sanayi Odası'nın yanı sıra aşağıda irtibat bilgileri bulunan Minsk Ticaret Müşavirliği'ne de bildirimde bulunması gerektiği ifade edilmektedir.

EK: Belarus Yatırım Forumu Duyurusu (2 sayfa)

 

12) Cezayir İthalat Lisansı Uygulaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliğinden gönderilen bir yazıya atıfla, 26 Mart 201 tarihinden itibaren söz konusu ülke tarafından "ithalatta lisans uygulamasının” yürürlüğe girdiği belirtilmekte olup aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir.

- Cezayir Ticaret Bakanlığı web sayfasından yapılan açıklama uyarınca söz konusu uygulamaya tabi eşyaların üretimde doğrudan kullanılmayan ancak, ithal edildiği gibi iç ticarete konu edilen tüm sanayi ve gıda ürünlerini kapsadığı ve bahse konu ürünler için ithalat lisansı aranacağı;

- Cezayir'deki ithalatçıların söz konusu ithal lisansını alabilmesi için bu uygulamanın 22 Mart 2017 tarihinden itibaren 20 gün içerisinde vilayetlerdeki Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret Müdürlükleri'ne müracaat etmeleri gerektiği;

- Anılan başvuru sırasında ithalatçıdan ticaret sicil kaydının örneği, daha önce gerçekleştirdiği ithalata ilişkin performans bilgileri, ithal edilecek eşyanın menşeini, miktarını ve değerini içeren proforma fatura, vergi dairesinden alınacak "borcu yoktur” yazısı, ithalat formu, müracaat tarihinden geriye dönük üç yıllık bilanço bilgileri ve son olarak ithalatçının finansla ve stok kapasitesi gösterir belgelerin talep edileceği; ifade edilmektedir.

 

13) Fuarlar Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Irak Ticaret Bakanlığı'na bağlı Fuarlar ve Ticaret Hizmetler Devlet Şirketi koordinasyonunda Mayıs ayında Erbil şehrinde 2 adet fuar gerçekleştirileceği,

Anılan yazıda belirtilen fuarların isimleri, tarihleri ve ayrıntılı bilgi alınacak iletişim noktaları aşağıdaki gibidir:

- 4-6 Mayıs 2017 Erbil Uluslararası Turizm Fuarı (info@erbilfair.com)

- 15-17 Mayıs 2017 Irak 2. İnşaat ve Rekonstrüksiyon Fuarı

(info@bg-iq.net,eng.shahal2016@gmail.com website:http://bg-iq.net/?lang=en

Tel: 00964 7905984770 - 00964 7708885609 - 00964 7712782919

 

14) CIFF Shanghai 2017 ve Furniture China 2017 Fuar Sirküleri

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Genel Sekreterlikleri organizasyonunda Türk mobilyasını bir dünya markası haline getirmek üzere dünyanın dört bir yanında milli katılım organizasyonları düzenlendikleri, bu yıl da hedef pazarlarımız arasında yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde eş zamanlı düzenlenen CIFF Shanghai Uluslararası Mobilya Fuarı ile Furniture China Uluslararası Mobilya Fuarı'na yönelik 2 ayrı milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmesinin planlandığı,

CIFF Shanghai 2017 Uluslararası Mobilya Fuarı milli katılım organizasyonunun 2017 yılında Genel Sekreterliklerince ilk kez gerçekleştirileceği, Fuarın, Şangay/Çin Halk Cumhuriyeti Hongqiao bölgesi NECC fuar merkezinde 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında, 750.000 m2'lik bir alanda, 40. kez düzenleneceği,

Furniture Shanghai 2017 Uluslararası Mobilya Fuarı milli katılım organizasyonun 2017 yılında Genel Sekreterliklerince ikinci kez gerçekleştirileceği, Fuaın, Şangay/Çin Halk Cumhuriyeti Hongqiao bölgesi NECC fuar merkezinde 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında 350.000 m2'lik bir alanda, 23. kez düzenleneceği belirtilmektedir.

Bahse konu fuarlar kapsamında Uluslararası Markalar, Çağdaş, Mobilyalar, Döşemelik Mobilyalar, Avrupa Klasik Mobilyaları, Çin Klasik Mobilyaları, Yatak ve Masa ve Sandalye, Açık Hava Mobilyaları, Çocuk Mobilyaları, Ofis Mobilyaları, Ev Mobilyaları ve Mobilya Tasarımları sergileneceği,

Başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin katılımcı olmak istediği fuarı seçerek ekte ayrı olarak sunulan ilgili başvuru formunu ve katılım sözleşmesini doldurup 21 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliği 0 212 454 05 01 - 02 numaralarına fakslamaları veya agac@ibb.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

EKLER:

1. Furniture Shanghai 2017 Uluslararası Mobilya Fuarı Başvuru Formu

2. Furniture Shanghai 2017 Uluslararası Mobilya Fuarı Katılım İstek Formu ve Sözleşme

3. CIFF Shanghai 2017 Uluslararası Mobilya Fuarı Başvuru Formu

4. CIFF Shanghai 2017 Uluslararası Mobilya Fuarı Katılım İstek Formu ve Sözleşme

 

15) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten101.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

 

16) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kuruluşu stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 04.04.2017 tarihli, 25664 sayılı yazının birer fotokopisi ekte yer aldığı belirtilmektedir..

EK: Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı (1 sayfa)

  

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter