İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-48 Mısır Üretici Kayıt Sistemi - Güncel Firma Listesi Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/112-750                                            Denizli, 20/04/2017

Konu:Mısır Üretici Kayıt Sistemi - Güncel Firma Listesi Hk.

 

ÖNEMLİDİR 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-48)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atıfla, 16 Mart 2016 tarihinden itibaren Mısır tarafından uygulanmakta olan üretici kayıt sistemine ilişkin 28-30 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen "Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Komitesi Toplantısı” çerçevesinde Mısırlı yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Bahse konu görüşmede gerekli belgeleri hazırlayıp başvurularını yapmış olmalarına rağmen kayıt sürecini tamamlayamayan firmalar, listelerin Mısır tarafına iletildiğini ama uygulamada yine bir iyileşme olmadığını ve Mısırlı yetkililerin konu hakkında bilgilendirdiklerini belirtilmektedir.

Bu kapsamda, sorunun çözülmesini teminen başvurularını yapmış olmalarına rağmen, Mısır tarafından kaynaklanan sorunlar nedeniyle sisteme kayıt yaptıramamış üyelerimizin güncel bilgilerini, Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 12.00'e kadar Birliğimize arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmeleri beklenmektedir.

 

Bilgilerinizi rica olunur.


Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter