İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-49 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/116-805                                             Denizli, 26/04/2017
Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-49)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

2) Böreklik Yufka Standardı Hk.

3) Libya Yatırım Zirvesi, 9-11 Mayıs 2017, İstanbul

4) NASSCOM 10000 Start-Ups Projesi

5) COSME Programı Kümeleme Çağrısı

6) Yeni Zelanda KEK 10. Dönem Toplantısı

7) Ahşap Ambalaj Malzemesi-Böcek Sorunu

8) İhale Duyurusu- Hong Kong

9) DEİK / Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri İş Forumu

 

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısı ekinde alınan, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden aldıkları 12.04.2017 tarihli yazının bir örneği ilişikte sunulmuştur.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısı

 

2) Böreklik Yufka Standardı Hk.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "tst 10443-Yufka Standart Tasarısı” Ek-1'de gönderildiği bildirilmektedir.

Söz konusu standart tasarısına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin Ek-2'de yer alan "Görüş Bildirim Formu” formatında, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere 18/05/2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

EKLER:

1. Böreklik Yufka Standardı (20 sayfa)

2. Görüş Tablosu

 

3) Libya Yatırım Zirvesi, 9-11 Mayıs 2017, İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla, Libya Özelleştirme ve Yatırım Kurulunun (PIB) desteğiyle, "International Research Networks” (IRN) adlı İngiliz şirketi tarafından 9-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Pera Palace Hotel Jumeirah'da "2017 Libya Yatırım Zirvesi” konulu konferansın düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazının devamında, 2012 yılından bu yana Londra, Roma ve İstanbul'da Libya'ya ilişkin çeşitli etkinlikleri düzenleyen IRN'nin Libya kamu kurumları ile yabancı iş çevrelerini bir araya getirdiği belirtilerek, bu yılki konferansta enerji, ulaşım, haberleşme ve sağlık sektörlerinde yatırım ve iş olanaklarının ele alınmasının öngörüldüğü ve bahse konu konferansta Libya, İngiltere ve Fransa'dan konuşmacıların katılacakları belirtilmektedir.

Öte yandan yazıda devamla, Misurata Başkonsolosumuz Sinan YEŞİLDAĞ'ın görüştüğü PIB Başkanı Louai BENSASI'nin konferansın özellikle enerji ve müteahhitlik alanında yatırım ve iş imkanlarının değerlendirileceği bir platform olacağı, Türk özel sektöründe ve Libya kamu kurumlarından çok sayıda temsilcinin iştirak edeceği ifade edilmektedir.

EK: Libya Yatırım Zirvesi Broşürü (16 Sayfa)

 

4) NASSCOM 10000 Start-Ups Projesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya atfen, Hindistan'da faaliyet gösteren "The National Association of Software and Services Companies - NASSCOM” adlı sektörel derneğin yürütmekte olduğu "1000 Start-Ups” adlı bir inovasyon ve ürün geliştirme programına ilişkin bilgiler verilmektedir.

Projenin yeni kurulan bilişim şirketlerine "kuluçka” tabir edilen ilk dönemlerinde beş yıl süre ile destek vermek amacıyla 2013 yılında başlatıldığı; bu suretle desteklenen şirketlerin Hindistan'ın dünya çapında faaliyet gösteren büyük firmalarını besleyen bir taban oluşturduğu; merkezi Bangalore'da bulunan projeye kısa zamanda 3000 şirketin dahil edildiği ve bu itibarla benzer oluşumlar kıyas edildiğinde, Hindistan'ı ABD ve İngiltere'nin ardından dünyada üçüncü sıraya getirdiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu projenin kapsamlı değerlendirilmesinin yararlı olacağının düşünüldüğü, 4-5 yıl gibi bir zamanda önemli bir mesafe kat ettiği anlaşılan projen sadece Türk yazılım şirketleri için değil, yazılım sektörümüz ile verim artışı amaçlayan tüm Türk şirketleri için yararlı olabileceği, anılan programın ilgili kurumlarımız tarafından incelenmesinin fayda sağlayabileceği kaydedilmektedir.

Söz konusu projeye ilişkin ayrıntılı bilgilere (http://10000startups.com/) ile (http://www.nasscom.in/) web-sitelerinden ve projeye ilişkin sunumlu, rapordan ulaşılabileceği bildirilmektedir.

EKLER:

1. 10000 Start-Ups Sunumu

2. Indian Startup Report

 

5) COSME Programı Kümeleme Çağrısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Bakanlığı'ndan alınan ve bir sureti ekli yazıda, Başkanlığın, Avrupa Birliği İşletmelerinin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme fort he Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olduğu, ulusal katkı payının ödenesi ve programın izleme ve değerlendirilmesinden sorumlu olduğu bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, COSME Programının bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında detayları ekte yer alan "COS-CLUSINT-2016-03-12 Clusters Go International” proje teklif çağrısı yayınlandığı iletilmektedir.

Konuyla ilgili olarak, ülkemizin programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanmasının Başkanlığın öncelikleri arasında yer aldığı, bu kapsamda COSME programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanılabilmesi ve somut faydalar elde edilebilmesini teminen, yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

EK: KOSGEB'den alınan yazı (4 sayfa)

 

6) Yeni Zelanda KEK 10. Dönem Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, eş başkanlıkları Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet ÖZHASEKİ ile Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd MCCLAY tarafından yürütülen Türkiye-Yeni Zelanda Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 10. Dönem Toplantısının 8-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında başkent Wellington'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yeni Zelanda pazarında karşılaştığınız sorunlar ile anılan toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 27/04/2017 Perşembe günü saat 16.00'a kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

7) Ahşap Ambalaj Malzemesi-Böcek Sorunu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atıfla Vaşington Ticaret Müşavirliği'nden iletildiği üzere ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Bitki Güvenliği Konvansiyonu (IPPC) kapsamında, tahta içinde yaşayan yedi farklı böcek ailesine mevcut canlıların ahşap malzeme içinde tespit edilmesi halinde ürün ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadan ürünün geldiği ülkeye geri gönderilebildiği, ABD'ye yapılan ihracata ahşap malzemelerde bu canlılara rastlanma sıklığı arttıkça ülkemizin risk katsayısının yükseldiği 2015 yılında da ülkemizin "under watch” kategorisinde "high risk” kategorisine alınması sonucunda daha fazla sevkiyatın kontrol ve denetime tabii tutulduğu belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ülkemizde ahşap malzemeden kasa/palet üreten bazı firmaların karlılıklarını arttırmak için ucuz tahta kullanmakta olduğu, ısıl işlem ile kabuk temizlemesi yapmadığı, paletlerin uzun süre açık havada bırakıldıkları ve ilaçlama işlemi gerçekleştirmedikleri ifade edilerek ABD gümrüklerinde sorunlar yaşandığı bildirilmektedir.

ABD'ye gerçekleştirilen ihracatta gümrüklerde yaşanabilecek benzeri sorunların artmasının ihracatı kesip maliyetleri arttırabileceği ve ülke risk katsayısının yükselmesinin bu tür incelemelerin sistematik bir engel etkisi yaratmasına zemin hazırlayabileceği da ayrıca belirtilmektedir.

 

8) İhale Duyurusu- Hong Kong

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla, Hong Kong yönetimince açılan 4 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları (İngilizce ve tercümesi) firma ve kuruluşlara iletilmek üzere ekte gönderilmektedir.

Yazıda devamla, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD - Government Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulmakta olduğu, aşağıda verilen linkte firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabileceği ve bir ihale açıldığında doğrudan bilgi sahibi olabilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullanmakta olduğu; GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmaların, http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.

EK: İhale Duyurusu ve Tercümesi

 

9) DEİK / Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yazısına istinaden, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 25. Yıl etkinlikleri çerçevesinde T.C Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ, KEİ İş Konseyi'ne üye ülkelerin (Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan) Ekonomiden Sorumlu Bakanları, özel sektörü temsil eden ulusal kuruluşların üst İstanbul Bosphorus Oteli'nde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri İş Forumu gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, anılan ülkelerde Pazar payımızın artırılması ve yeni ihracat imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu İş Forumu kapsamında konusu ülke girişimcileri arasında iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlandığı, Etkinliği taslak programı ekte sunulmakta olduğu ve konuk ülkelerden gelecek heyet listeleri ve programa ilişkin güncellemelerin katılım teyidi veren firma temsilcilerine bilahare iletileceği belirtilmektedir.

Bahse geçen etkinliğe katılmayı arzu eden firma ve kurum temsilcilerinin en geç 8 Mayıs 2017 Pazartesi mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/385/8662 adresli İnternet bağlantısı üzerinden online kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edilmektedir.

EK: KEİ İş Konseyi Forum Programı (1 sayfa)

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter