İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-55 Yeşil Pasaport Hakkında Yeni Gelişme

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2017/457-963                                  Denizli, 11/05/2017

Konu:Yeşil Pasaport Hakkında Yeni Gelişme

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2017 - 55)

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, mezkur Karar kapsamında yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek firmalar T.C. Ekonomi Bakanlığınca belirlenerek, hak sahiplerine hususi damgalı pasaport verilmeye başlanmış bulunmaktadır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 11/05/2017 tarihli yazıda; T.C. İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı)'nın, Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığınca aksine bir düzenleme yapılmadıkça, ülkemizden çıkış yapmak isteyen hususi damgalı pasaport hamili firma yetkililerinden yurtdışına çıkış izin belgesi talep etmeyeceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter