İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-60 Mısır Kayıt Sistemi Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/136-1129                                          Denizli, 02/06/2017
Konu:Mısır Kayıt Sistemi Hk.

 


S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-60)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atıfla, 16 Mart 2016 tarihinden itibaren Mısır tarafından uygulanmakta olan Üretici Kayıt Sistemi kapsamında çok sayıda firmamızın kayıt için gerekli süreçleri tamamlayıp başvurularını yapmış olmalarına rağmen Mısır tarafından kaynaklanan sorunlar nedeniyle sisteme kayıt yaptıramaması nedeniyle Mısır'a ihracatımızın olumsuz yönde etkilendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Mısır Kayıt Sistemi kapsamında gündeme getirilebilecek güncel hususlar/sorunlar, firmalarımızın sisteme kayıt yaptırması konusundaki gelişmeler ve konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin , Türkiye İhracatçılar Meclisi' ne iletilmek üzere, 05 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 16.00'a kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter