İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-64 E-ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Projesi hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2017/578-1180                               Denizli, 12/06/2017
Konu:E-ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Projesi hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2017 - 64 )

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan 09.06.2017 tarihli yazıda; Meclislerince katma değerli ve markalı üretimin sağlanması, uluslararası piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması amacıyla önemli etkinlikler gerçekleştirildiği; bu kapsamda 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında, 2023 hedeflerimizle uyumlu olarak, tüm İhracatçı Birlikleri üyelerimizin yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazardaki ihracatlarını artırmaları ve e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları için e-ticaret sitelerine üyelik yoluyla katılımlarının sağlanmasının kararlaştırıldığı belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, İhracatçı Birlikleri üyesi firmaların dijital dönüşümüne katkı sağlanarak geleneksel ihracatın yanında e-ihracat teşvik edilerek, e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının artmasına katkı sağlanması ve hedef pazarlara erişimin kolaylaşmasının hedeflendiği, ayrıca yine bu yolla dünyanın dört bir yanından ithalatçı firmaların, ihracatçı birlikleri üyesi firmaların ürün ve hizmetlerine doğrudan ulaşabileceklerinden bahsedilmektedir.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmış yerli ve yabancı nitelikli e-ticaret sitelerinden sağlanmak üzere tüm İhracatçı Birliklerine yönelik üyelik hizmeti satın alınmasının kararlaştırıldığı, ilgili sitelerin nitelikleri, taahhüt ettikleri hizmetler ve vermiş oldukları fiyat teklifleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonunda, aşağıda belirtilen e-ticaret siteleri ile çalışılmasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

1. Alibaba.com (Türkiye Temsilcisi: MYMG Dijital Ticaret ve Yatırım A.Ş.)

Üyelik ücreti: 5.945.-TL

2. Kompass.com (Türkiye Temsilcisi: Kompas Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş)

Üyelik ücreti: 5.944.-TL

3. Turkishexporter.net ( Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.)

Üyelik ücreti: 5.600.-TL

Sözkonusu destek kapsamında, e-ticaret sitelerine üyelik başvuru sürecine ilişkin bilgilerin yer aldığı metin ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

 

EK : E-ticaret Sitelerine Üyelik Başvuru Süreci