İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-70 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/159-1238                                           Denizli, 22/06/2017

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-70)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) AB Mevzuat Değişikliği

2) Irak'a Ayçiçeği Yağı İhracatı

3) Kuru Üzüm ve Kuru Kayısıda Kontrol Sıklığı

4) AB Nihai Anti Damping Önlemi

5) Tunus İle İşbirliği Olanakları

6) ABD'nin İran'a Yönelik Yeni Yatırımları

7) Bangladeş (Dakka) İş İnsanları Heyeti

8) Moldova'daki Etkinlikler

9) Görüş İstemi Hk.

10) ITO / Macaristan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Semineri

11) EACT EXPO 2017 Milli Katılım Organizasyonu

 

1) AB Mevzuat Değişikliği

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Bazı ürünlerin Birleşik Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına dair 316/91/AET sayılı Komisyon Tüzüğünü tadil eden 2017/803/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 12 Mayıs 2017 tarihli ve L121 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

 

2) Irak'a Ayçiçeği Yağı İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Bağdat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda atıfla; 29/05/2017 tarihinde Irak'ın Babil şehrine yönelik düzenlenen heyet programına atıfta bulunularak, bahse konu olan program kapsamında, Etihad Food Industries firmasının şeker ve yemeklik yağ rafinelerinde incelemelerde bulunulduğu ifade edilmektedir. Mezkur yazıda ayrıca, söz konusu firma ziyaretine ilişkin olarak firmanın Ticari Departman Müdürü Haidar Al-Noumany tarafında;

- Firmaların %100 Irak sermayesi ile kurulduğu ve üç ortağının bulunduğu,

- 2015 yılı Şubat ayında şeker rafinesinin, 2017 yılı Mart ayında da sıvı yağ rafinesinin faaliyete geçtiği,

- Yatırıma başlamadan önce Irak Ticaret Bakanlığı ile yaptıkları anlaşma sonucunda, şeker piyasasında tekel statüsü kazandıkları, yemeklik sıvı yağ için ise ilgili Bakanlıkla görüşmelerinin devam ettiği ve yapılacak mevzuat değişikliği ile Karne Sistemi (Ration Card) kapsamındaki tüm alımların firmalarından yapılacağı,

- Brezilya'dan ham şeker ithal edilerek günlük 3.000 ton beyaz şeker, Ukrayna, Rusya ve Arjantin'den ham ayçiçeği yağı ithal edilerek günlük 2.000 ton yemeklik ayçiçeği yağı elde edildiği, yıl sonunda iki yeni üretim hattının devreye girmesiyle rafinasyon kapasitesinin günlük 4.000 tona çıkacağı,

- Ticaret Bakanlığı'na bağlı Foodstuff şirketi ile Karne Sistemi için 120.000 ton ayçiçeği yağı sözleşmesi imzaladıkları, "Al-Dar” markasıyla Merkezi Irak'ta pazarlama faaliyetlerinin başladığı, hedeflerinin tüm Irak piyasasını ele geçirmek olduğu, mevcut koşullarda Türk firmalarının daha ucuza rafinasyon yaptıkları, yıl sonunda kapasite artışıyla birlikte satış fiyatlarını düşürerek Irak'ın kuzeyinde de hakim konuma geçecekleri,

- Önümüzdeki dönemde hayvan yemi olarak kullanılmak üzere soya üretimine de başlanacağı,

hususlarında bilgi verildiği bildirilmekte olup, Karne Sistemi kapsamında 2017 yılı içerisinde ihracatçılarımızla Foodstuff arasında 89.441 tonluk ayçiçeği yağı sözleşmesi imzalanmasına karşın, Etihad firmasının yemeklik sıvı yağ rafinerisinin ayçiçeği yağı ihracatçılarımızın gerek Karne Sistemindeki ağırlığında gerekse Irak'taki pazar payında azalış neden olabileceği yönünde değerlendirme bulunulduğu ifade edilmektedir.

 

3) Kuru Üzüm ve Kuru Kayısıda Kontrol Sıklığı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 13 Haziran 2017 tarihli e-postasına atıfla; 8 Haziran 2017 tarihinde Avrupa Komisyonu Bitkiler, Hayvanlar, Gıda ve Yeme ilişkin Daimi Komitesi'nin toplandığı, söz konusu toplantıda bazı yem ve hayvansal menşeli olmayan gıdaların ithalatında resmi kontrollerin artırılmasına dair 669/2009 sayılı Tüzüğün ele alındığı, bu kapsamda ülkemiz menşeli kuru üzümler için Okratoksin A kontrol sıklığının %5 olarak belirlendiği, kükürt dioksit nedeniyle %10 kontrol sıklığına tabi tutulan ülkemiz menşeli kuru kayısılar için kontrol sıklığının %20'ye yükseltildiği bildirilmektedir.

Söz konusu e-potada devamla, bahse konu değişikliklerin yeni tüzüğün AB Resmi Gazetesinde yayımlanmasını takip eden üçüncü gün yürürlüğe gireceği, bir örneği ekte iletilen taslak tüzükte yürürlüğe girişe ilişkin açık bir tarih belirtilmediği ancak söz konusu değişikliklerin 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Buna ilaveten, 6 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen Uzmanlar Komitesinde üye ülke uzmanlarının, yeni ürünlerde Okratoksin A için maksimum seviyelerin belirlenmesi olasılığın görüştükleri, muhtemel değişikliklere ilişkin henüz bir anlaşmaya varılmadığı ve görüşmelerin 2017 yılı Eylül ayında gerçekleştirilecek bir sonraki uzmanlar toplantısında devam edeceği bildirilmekte ve kuru incir, yağlı tohumlar ve kuru yemişlerde (tree nuts) bu çalışmanın yapılabileceği olasılığına yer verildiği belirtilmektedir.

EK: Taslak AB Mevzuatı (8 Sayfa)

 

4) AB Nihai Anti Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Belarus menşeli "Demir ve Alaşımsız Çelikten Filmaşin ve Çubuklar (İnşaat Demiri)” (y.7214.10.00 y.7214.20.00 y. 7214.91.10, 7214.99.10 y.7214.9971, y.7214.99.79 ve 7214.99.95 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında yayımlanan nihai kararda Belarus firmaları için %10,6 oranında bir nihai antidamping vergisi önlemine hükmedilmiş olup konuya ilişkin 16 Haziran 2017 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.155.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2017:155:TOC linkinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu gelişmenin, bu durumun ülkemize bahse konu olan ürünün AB'ye ihracatında mezkur ülkeler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

 

5) Tunus İle İşbirliği Olanakları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Tunus Büyükelçiliği tarafından Dışişleri Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atıfla, Büyükelçimizin Sfax Üniversitesi Yüksek Ticaret Enstitüsü'nün daveti üzerine Sfax şehrine bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtilmekte ve anılan ziyarete ilişkin Büyükelçiliğince iletilen bilgi ve değerlendirmelere aşağıdaki gibi yer verilmektedir:

- Bölgenin tarım potansiyelinin oldukça yüksek olmakla birlikte tarım sanayisinin aynı ölçüde gelişmediği, bu itibarla, Konya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Sfax Ticaret Odası ile işbirliği halinde bir grup işadamını Konya'ya davet ederek, ortak işbirliği imkanlarının araştırılması ve mümkün olması halinde Konya'ya atıl tarım sanayi tesislerinin ortak anlayış ile Sfax'a taşınması imkanlarının araştırılmasında yarar bulunduğu,

- Zeytinyağı sektörü ve yan sanayinde ciddi işbirliğine ihtiyaç olduğunun tespit edildiği, kozmetik sanayi ve münhasıran zeytinyağı için cam şişe fabrikasına yüksek seviyede ihtiyaç olduğu ve halihazırda ortak yatırımların bulunduğunun görüldüğü, bu yönü itibariyle Ankara'da GİMAT yönetiminin, İstanbul, İzmir, Mersin İhracatçı Birliklerinin bilgilendirilerek dikkatlerinin Sfax'a yönlendirilmesinde fayda görüldüğü,

- Yurtdışına yönelik Fuar organizasyonlarında başkent Tunus'un yansıra Sfax şehrinin de göz önünde bulundurulmasında yarar görüldüğü,

Halen Sfax'da derin liman yapımı projesi arzusunun devam etmekte olduğu, özellikle finansman imkanı olan "PPP” yap-işlet-devret kapsamında yatırım yapabilecek firmalarımız açısından imkanlar bulunduğu ve Sfax Kadın Girişimciler Derneği'nin (İnşaatçı-Liman işletmesi dahil) Türkiye'de "KAGİDER” gibi Kadın Girişimciler Dernekleri ile irtibata geçip işbirliği anlaşması imzalamayı kabul ettikleri dile getirildiği kaydedilmektedir.

 

6) ABD'nin İran'a Yönelik Yeni Yatırımları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, ABD'nin, İran'a balistik programına destek sağlayan 7 kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararı almış olduğu Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne bildirildiği,

Yazıda ayrıca yaptırım kararının, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları ile bağlantılı konular nedeniyle yaptırım kapsamına alınan İran vatandaşları ya da aile bireyleri hakkında ABD Kongresine ilettiği altı aylık raporla aynı zamanda açıklandığı ifade edilmektedir. Anılan raporla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan basın bilgi notuna ve yatırım kapsamına alınan kişi ve kuruluşlara ait bilgilere ABD Hazine Bakanlığının aşağıdaki bağlantılarından erişim sağlanmaktadır.

ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yatırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta, ancak ABD yatırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yatırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşların dolaylı olarak yatırımlardan etkilenme olasılığı bulunmamaktadır.

http://www.treasury.gov./press-center/press-releases/Pages/sm0088.aspx

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170517.aspx

 

7) Bangladeş (Dakka) İş İnsanları Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 21-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Bangladeş'e yönelik bir iş insanları heyeti düzenlenecek olup, başkent Dakka'yı kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörüldüğü,

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize Tekstil Makineleri, Tekstil Aksesuarları ve Tekstil Kimyasalları, Tekstil Ürünleri (kumaş, iplik vb.), Her türlü Gıda Ürünleri, Tarımsal Makineler, Deri ve Deri Ürünleri, Güzellik ve Bakım Ürünleri, Yaş Meyve ve Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri ve Tüketici Elektroniği, Yapı Malzemeleri, Ev Tekstili, Mobilya ve Hizmet (sağlık turizmi, dizi-film vb.) sektörleri başta olmak üzere, uluslar arası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, azami 30 katılımcıdan oluşacak söz konusu heyete katılmak isteyen firmalarımızın https://goo.gl/11KC8P adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 20 Temmuz 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, vize bedeli, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube Kodu:282). (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.300 USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği ve Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabi olduğu, Hususi, Hizmet ve Diplomatik pasaport hamili Türk vatandaşları ise 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaf olduğu bildirilmektedir.

EK: Taslak Programı (1 Sayfa)

 

8) Moldova'daki Etkinlikler

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nde alınan bir yazıya atfen, daha önce 12 - 16 Haziran 2017 tarihlerinde yapılması planlanan "Moldova Business WEkk 2017” etkinliğinin 2017 yılı Ekim ayına ertelendiği, ilave bilgilerin www.mbw.md internet adresinde yayınlanacağı ifade edilmektedir.

 

9) Görüş İstemi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Adalet Bakanlığı tarafından Meclisimize iletilen yazıya istinaden, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağının gerekçelerinin ve karşılaştırma tablosunun http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar/ adresinde yayınlandığı bildirilmektedir. Yapılan ön incelemede; belirsiz alacak davası, senetle ispat zorunluluğu, ticari defterlerin ibrazı ve delil olması, senede karşı tanıkla ispat yasağı ve ihtiyati haciz kararı gibi hususlardaki değişikliklerin firmalarımızı yakından ilgilendirebileceği değerlendirilmektedir.

Sözkonusu Kanun tasarısının incelenerek, görüş ve önerilerinizin Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

10) ITO / Macaristan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Semineri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) alınan yazıya atıfla; İTO, Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı Türkiye Ofisi (ALX Hungary) ve Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ile 6 Temmuz 2017 tarihinde, İTO 4. Kat Meclis Salonu'nda 09:30-13:30 saatleri arasında "Macaristan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Semineri” düzenleneceği,

Bahse konu olan seminerde, açılış konuşmalarının müteakiben Macaristan ticaret ve yatırım fırsatları, Macaristan'da yerleşik bir Türk işadamının tecrübeleri ve Macaristan Eximbank tarafından sağlanan hizmetler hakkında yetkililer tarafından bilgi verilecek ve katılımcıların soruları cevaplandırılacak; seminer sonrasında düzenlenecek kokteylde ise katılımcı firma temsilcilerine konuşmacılar ile birebir görüşme fırsatı sunulacağı bilgisi de yazıda ayrıca ifade edilmiştir.

Etkinliğe katılım ücretsiz olup, iştirak etmek isteyenlerin, en geç 5 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar,

- Katılımcı Firma Adı,

- Katılımcının Adı ve Soyadı,

- Telefon/Faks ve E-posta

Bilgilerini aysun.kucukyilmazlar@ito.org.tr adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

11) EACT EXPO 2017 Milli Katılım Organizasyonu

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; 2012 yılından bu yana Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilen Chia- Eurasia Fuarı bu yıl "China Eurasia Commodity and Trade - EACT EXPO 2017” adı altında 24-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında Urumçi'de gerçekleştirilecek olup Genel Sekreterlince yeniden milli katılım organizasyonu için gerekli çalışmalar başlatıldığı,

Anılan bölgenin Türkiye için taşımakta olduğu özel anlamın yanı sıra Orta ve Batı Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin arzu edildiği bu dönemde, söz konusu fuarın anılan pazara girmek isteyen firmalar için büyük bir imkan yaratacağı düşünüldüğü ve EACT EXPO 2017 fuarına milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımız T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2017/4 sayılı karar kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacak olup bu kapsamda Bakanlık tarafından belirlenerek web sayfasından ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya m2 bazında ödenecek tutarın oranı %50 olup, üst limit 50.000.-Türk Lirası olduğu, Bununla birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti 2017 yılında hedef ülkeler arasında yer almakta olup fuara katılan firmalar 20 puan ilave destekten yararlandırılacakları ifade edilmektedir.

Bu bağlamda fuar başvurusu için, ekte bir örneği yer alan başvuru formu ile birlikte en geç 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar OAİB Genel Sekreterliğine başvurmaları gerektiği bildirilmektedir.

EK: Başvuru Formu (1 Sayfa)

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter