İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-71 2010/6 Sayılı Tebliğ' e Ait Genelge Değişikliği Hk. (ÖNEMLİ)

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2017/643-1279                                 Denizli, 23/06/2017

Konu:2010/6 Sayılı Tebliğ' e Ait Genelge Değişikliği Hk. (ÖNEMLİ)

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2017 - 71)

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 22.06.2017 tarih 70096 sayılı yazıda; 2010/6 sayılı "Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelge değişikliklerinin 20.06.2017 tarihinde uygun görülerek onaylandığı bildirilmektedir.

Sözkonusu değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu ekte sunulmakta olup, mevzuat metninin tamamına ve eklerine www.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılması mümkündür.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter


EK: 2010/6 Sayılı Tebliğ'e ait Genelge Değişikliği Karşılaştırma Tablosu (5 sf)