İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-76 İnoSuit Projesi Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/167-1339                                                 Denizli, 05/07/2017
Konu: İnoSuit Projesi Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-76)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen;

Bilindiği üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile ülkemizin 41 ihracatçı firması, 22 üniversiteden 30 mentörünün katılımıyla 1 Kasım 2016 tarihinde başlamış olan İnoSuit Projesi; ülkemizin ihracat gücünün yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, ülkemizde "inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi işbirliği konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edilmiştir.

Bu amaçla, projenin 2. döneminden itibaren sene içerisinde projeye katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, proje başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ekim, Ocak, Nisan ve Temmuz ayı) alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca Ekim 2017'de başlaması planlanan dönemden itibaren, projeye katılım göstermek isteyen ve "inovasyon yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da projeye mentör olarak katılımları mümkün olacaktır.

Denilmektedir.

İlgilenen ve başvurmak isteyen üyelerimiz için, projeye katılım koşulları ve projenin yürütülmesi ile ilgili tüm detaylar ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Başvuru Linkleri: http://www.tim.org.tr/tr/inosuit.html

Bilgi ve her türlü soru için : inosuit@tim.org.tr

EK: İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Detayı (6 sayfa)