İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-83 Gelir Vergisi Kanunu Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/182-1444                                           Denizli, 19/07/2017
Konu: Gelir Vergisi Kanunu Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 83)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Vergi Konseyi'nin bir yazısına atfen; dünyada yaşanan gelişmelerin ışığında yürürlükteki Gelir Vergisi Kanunu'nun gözden geçirilmesi, sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin oluşturulması için yapılacak çalışmada değerlendirilmek üzere görüş ve öneriler talep edilmektedir.

Bahse konu Kanuna ilişkin somut görüş ve önerilerinizin Ek'li form vasıtasıyla en geç 28 Temmuz 2017 Cuma günü saat 15.00'e kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: Form (1 sayfa)