İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-86 DİR Uygulama Yazılımı Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2017/13-1569                                                Denizli, 02/08/2017

Konu:DİR Uygulama Yazılımı Hk.

 

 

SİRKÜLER

( TVK/2017-86 )

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan 02/08/2017 tarihli ve E.84895 sayılı yazıda;

Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Vergi Resim ve Harç istisnası Belgeleri ile Belgesiz İhracat Kredilerine yönelik iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkan verecek yeni bir uygulama yazılımının hazırlanması çalışmalarına başlandığı bildirilmiştir. Söz konusu çalışmalar kapsamında değerlendirilmek üzere uygulama konusu iş ve işlemlerin paydaşı birim, kurum ve firmalardan görüş ve önerilerinin alınması istenilmiştir.

Bu doğrultuda, mevcut Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Uygulamasında aksayan ve geliştirilmesi gerektiği düşünülen hususlar ile uygulama yazılımının diğer kapsamındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 09/08/2017 tarihine kadar birliğimiz tesvik@denib.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter