İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-87 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/187-1577                                           Denizli, 03/08/2017

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-87)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Hindistan / Gözden Geçirme Soruşturması

2) Pazara Giriş Engelleri 2016 Raporu

3) 2016 Yılı PGD Raporu

4) Türkiye Sırbistan Tarım İş Forumu

5) Türkiye Rusya Federasyonu İş Forumu

6) Çin Avrasya Expo Fuarı

 

1) Hindistan / Gözden Geçirme Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Hindistan tarafından ülkemiz menşeli "Soda Külü” (2836.20 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı tatbik edilmekte olan anti-damping önlemine ilişkin olarak 01 Ekim 2015 tarihinde Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından başlatılan gözden geçirme soruşturması kapsamındaki nihai kararı 22 Temmuz 2017 tarihinde Hindistan Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı, http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Soda%20ash%20turkey%20NCV.pdf internet adresinden ulaşılabileceği,

Anılan raporda özetle, ilgili Hindistan yerli üretiminin finansal göstergelerinin iyileştiği artık maddi zararın mevcudiyetinden bahsedilemeyeceği Türkiye'den yapılan ilgili ürün ithalatında soruşturmaya konu dönem (01 Nisan 2014- 31 Mart 2015) için hesaplanan damping marjlarının pozitif olmasına rağmen bu marjların soruşturma konusu dönem sonrasında negatife döndüğü zarar marjlarının ise her iki inceleme döneminde negatif olduğu ve mevcut önlemler yürürlükten kalksa bile bu durumun yerli üreticileri etkilemeyeceğine dikkat çekilerek mezkûr önlemin yürürlükten kaldırılmasına hükmedildiği ifade edilmektedir.

 

2) Pazara Giriş Engelleri 2016 Raporu

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; ihracatçılarımızın yurtdışı pazarlarda karşı karşıya kaldığı pazara giriş engellerinin belirlenmesi ve periyodik olarak raporlanması amacıyla hazırlanan 2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu'nun Ekonomi Bakanlığı birimlerinin katkılarıyla nihai hale getirildiğinden bahisle, söz konusu raporun, anılan Bakanlık internet sayfasında, "Nasıl Yardımcı Olabiliriz?” arama çubuğunun altında, "2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu” başlığıyla yer aldığı bildirilmektedir.

 

3) 2016 Yılı PGD Raporu

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, piyasaya güvenli ürün arz edilmesi, insan sağlığı ve güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı, tüketici ve çevrenin korunması ile adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) çalışmalarına Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda PGD'den sorumlu kuruluşlarca devam edildiğinden bahisle, PGD'den sorumlu kuruluşların görüş ve katkıları alınarak hazırlanan "2016 Piyasa Gözetimi ve Denetim Raporu”nun tamamlandığı ve rapora http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bMH linkinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

 

4) Türkiye Sırbistan Tarım İş Forumu

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA'nın teşrifleriyle 24-25 Ağustos 2017 tarihlerinde Sırbistan'da "Türkiye-Sırbistan Tarım İş Forumu”nun gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

Sözkonusu Formuma katılımın ücretsiz olmakla birlikte konaklama, ulaşım vb. tüm harcamalar katılımcıların kendisine ait olduğu ve konu ile ilgili destek sağlayabilecek acente ismi, Forum yeri ve programı ile birlikte bilahare Bakanlıkça katılımcılara paylaşılacağı ifade edilmektedir.

Bahsigeçen Foruma ilişkin ayrıntılı bilgiye Atike ALTEKİN'den (Avrupa Birliği Uzmanı E-posta : atike.altekin@tarim.gov.tr Tel : 0312-2873360 Dahili : 4645) ulaşılabilir.

İsim/Unvan

Şirket/Kurum

Faaliyet Alanı

Telefon

E-posta

Not: Bahse konu Tarım İş Forumuna ilişkin program anılan Bakanlıkça katılımcılara bilahare iletilecektir.

 

5) Türkiye Rusya Federasyonu İş Forumu

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Ağustos ayı içerisinde İzmir'de gerçekleştirileceği ve söz konusu fuar kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 18 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye-Rusya Federasyonu İş Forumu'nun düzenleneceği bildirilmektedir.

İlgilenen üyelerimiz için, ayrıntılı bilgi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

http://www.deik.org.tr/etkinlikler-izmir-enternasyonal-fuari-cercevesinde-turkiye-rusya-is-forumu-18-agustos-2017-izmir

 

6) Çin Avrasya Expo Fuarı

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; 24-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında Urumçi'de düzenlenecek olan "China Eurasia Commodity and Trade Expo 2017 - Çin Avrasya Expo Fuarı”na Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından milli katılım organizasyonu düzenleneceğinden bahisle,

Söz konusu fuar organizasyonun gerek Türkiye-Çin arasındaki ilişkiler gerek Türkiye'nin fuarın düzenlendiği bölge için ticari ve kültürel açıdan ifade ettiği önem göz önünde bulundurulduğunda anılan fuara güçlü bir şekilde katılım sağlanmasının beklendiği bildirilmektedir.

Anılan fuara katılım ile ilgilenen üyelerimizin Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile temasa geçmeleri mümkündür.

 

7) Tahran Fuarları

Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Tahran'da gerçekleştirilen fuarlarda stant kirası bedellerinin İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Fuarlar Dairesi tarafından ilan edildiği, ancak bu fuarlara katılım sağlayan firmalarımızın diğer ülkelerden katılım sağlayan firmalara nazaran daha yüksek bedeller ödediği ve bu durumun şikayetlere konu olduğu,

Bu kapsamda, Tahran Ticaret Müşavirliğimiz yetkililerince İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Fuarlar Dairesi Başkanı Abbas Ghobadi ve bazı İranlı fuar organizatörleri ile bir görüşme gerçekleştirildiği, bahse konu görüşmede, yetkili organizatörlerimizin ve firmalarımızın hiçbir aracıya ihtiyaç duyulmaksızın doğrudan ilgili fuarın ana organizatörüne başvuru yapabilecekleri, ayrıca fuar organizasyonlarının hiçbirinde İranlı ana organizatör ile bir başka ülkenin yetkili organizatörü arasında münhasırlık anlaşması yapılmadığı, aynı fuara bireysel katılım sağlamak isteyen firmaların doğrudan ana organizatörler ile iletişime geçerek fuara iştirak edebilecekleri bildirilmektedir.

Öte yandan, Fuarlar Dairesi yetkilileri organizatörleri ile ve firmalarımızın İranlı ana organizatörler ile temas kurma konusunda sorun yaşamaları halinde kendileri ile derhal iletişime geçebileceklerini belirtmişlerdir.

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter