İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-88 Singapur ve Vietnam İş Forumları

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/191-1608                                            Denizli, 08/08/2017
Konu:Singapur ve Vietnam İş Forumları

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-88)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi kanalıyla Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıda, T.C. Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın, 21-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Singapur ve Vietnam'a resmi ziyaretleri kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK organizasyonu ile İş Forumları ve İkili İş Görüşmelerinin düzenleneceği belirtilmektedir.

Güneydoğu Asya bölgesinin finans ve ticaret merkezi olarak gösterilen Singapur, Asya-Pasifik bölgesinde kişi başına düşen ekonomik standartların en yüksek olduğu ülke konumunu sürdürdüğü, Singapur Devleti, 2016 yılında 5,2 Milyar Singapur Doları bütçe fazlası verdiği, GSYİH'nin %1,3'üne denk geldiği ifade edilmektedir. Dışa açıklık açısından dünyadaki en liberal ülkeler arasında yer alan Singapur, yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan dinamik iç pazarının yanı sıra, özellikle bölge ülkelerine ulaşabilmek açısından pek çok ülke tarafından bir merkez olarak kullanıldığı, bu çerçevede, başta Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere bölgeye yönelik ihracatımızın geliştirilebilmesi için Singapur'un lojistik imkanları ile güçlü ekonomik ve ticari bağları ülkemiz açısından önemli bir fırsat oluşturduğu belirtilmektedir.

2016 yılında yüzde 6,0'lık bir büyüme sergilemiş olan Vietnam, 176,8 milyar doları ihracat, 174,2 milyar doları ise ithalat olmak üzere toplam 351 milyar dolarlık bir dış ticaret gerçekleştirdiği, ülkenin 2017 yılında gerçekleşen Dünya Ticaret Örgütü üyeliği de küresel ekonomiyle entegrasyonunu tamamlayan önemli bir adım olduğu, diğer yandan dış ticaretin artmasında ve genel olarak Vietnam'ın ekonomik büyümesinde doğrudan yabancı yatırımın da önemli bir rol oynadığı

Ülkedeki reformlar ve iyileşen yatırım ortamı sayesinde son dönemlerde Vietnam'a giriş yapan yabancı sermaye miktarı arttığı, 2016 yılı itibariyle ülkedeki yabancı sermaye stoku 115,5 milyar dolar seviyesinde, günümüzde çok sayıda çok uluslu firma Vietnam'ı üretim üssü olarak tercih edildiği, Türkiye ile Vietnam arasındaki ticaret hacmi ülkenin sunmuş olduğu fırsatlar göz önünde alındığında oldukça düşük kaldığı, Vietnam, özellikle altyapı, inşaat, turizm, ilaç ve gıda başta olmak üzere pek çok sektörde önemli fırsatların bulunduğu bildirilmektedir.

Bilgileriniz ve anılan ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/442/9156 bağlantısında yer alana katılım formunu 14 Ağustos 2017, Pazartesi günü mesai bitimine kadar eksiksiz doldurularak, dekontu DEİK'e (Ecem Mirzaoğlu / Tülin Avcı, E-posta: asyapasifikbolgesi@deik.org.tr, Tel: 0212 339 5018) iletmeleri hususunda gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter