İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-97 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/208-1814                                          Denizli, 08/09/2017

Konu:Çeşitli Konular 

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-97)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranması

2) Türkmenistan/Yabancılardan Tahsil Edilecek Vergi

3) Türkiye - GAC KEK 3. Dönem Toplantısı

4) Azerbaycan / İşbirliği Teklifi

5) Fas İthalat Talepleri

6) Dedeağaç (Yunanistan) Satılık Tesis

7) ALL4PACK 2018 Fuarı Ön Başvuruları

 

1) İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, İran'a yönelik ihracatımızda ihracatçılarımızın konsolosluk onayı kaynaklı sorun yaşamaları nedeniyle, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, İran menşeli ürünlerin ülkemize ithalatında, ithalata konu belgelerin ilgili konsolosluklarımız tarafından onaylanmış olması zorunluluğu getirildiği,

Anılan yazıda devamla, İran menşeli eşya ithalatında istisna olmaksızın imza ve mühür tasdiki aranmasına yönelik uygulamanın 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlatılarak, bu tarihten önce (bu tarih dahil) yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış eşyanın ithalatında, bu durumu tevsik eden yükleme belgelerinin (konşimento, CMR, vs.) ibrazı halinde 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle imza ve mühür tasdiki aranmayacağı, 21 Eylül 2017 tarihinden başlayarak tüm ürünler için imza ve mühür tasdiki aranacağı belirtilmektedir.

 

2) Türkmenistan/Yabancılardan Tahsil Edilecek Vergi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, Türkmenistan'da otellerde konaklayacak olan yabancılardan, pasaport ve vizelerinin türüne bakılmaksızın kalınan gün başına 2 ABD dolarının tahsil edileceği bildirilmektedir.

 

3) Türkiye - GAC KEK 3. Dönem Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı'nın, Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz eş başkanlığında, 03-05 Ekim 2017 tarihleri arasında Pretorya'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

Bahse konu toplantının hazırlıkları çerçevesinde kullanılmak üzere ülkemizin anılan ülke ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerine dair bilgi notları ve ikili görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların istenildiği,

Bu çerçevede; Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti 3. Dönem KEK Toplantısı'nda gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ve madde önerilerinin sorun bildirim formları ile birlikte bestecoskuner@tim.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu

 

4) Azerbaycan / İşbirliği Teklifi

T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden aldıkları yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Azerbaycan'da faaliyet gösteren "AGRO MALL” isimli firmanın Büyükelçiliğimize muhatap yazısında, Azerbaycan'ın Bakü ve diğer bölgelerinde tarım ve gıda üzerine Avrupa standartlarına uygun, büyük, modern pazarlar kurduklarını ve söz konusu pazarlarda Rusya Federasyonu, Ukrayna, Belarus, Özbekistan ve diğer ülkelerin "Ticaret Evleri” açmak için başvuru talebinde bulunduklarını ifade ederek, anılan projede Türkiye'nin de yer almasını arzuladıkları bildirilmektedir.

Yazıda devamla, konu ile ilgili olarak Müşavirliğimizce ve Azerbaycan'da mukim Türk İşadamları kuruluşlarımızın başkanları ile birlikte ARGO MALL Merkezinin ziyaret edilerek tesisin yerinde görüldüğü, detaylı bilgilerin alındığı ve yetkililerden alınan bilgilere göre, söz konusu Ticaret Merkezinin BDT Ülkeleri ile üçüncü ülkeler arasında çok ilgi çektiği, hatta bazı ülkelerin Merkezin tamamını tek başlarına doldurma arzusunda oldukları ifade edilmektedir. Ancak, Ticaret Merkezi yetkililerinin diğer ülkelerden ziyade kardeş Türk üretici ve işadamlarının söz konusu projede öncelikle yer almalarını, bu amaçla ihracatçı ve ilgili işadamlarımızın anılan tesisleri ivedilikle görmelerini ve daha merkezi yerlerde bulunan pavyonları kendilerine tahsis etmeyi arzuladıkları da yine yazıda belirtilmektedir.

Söz konusu Ticaret Merkezinden alınan yazının bir örneği ekte sunulmakta olup, tesis hakkında www.agromall.az internet adresinden detaylı bilgilere ulaşılabilmektedir.

Ek : Agro Mall'ın Büyükelçiliği'ne Hitap Yazısı

 

5) Fas İthalat Talepleri

T.C. Rabat Büyükelçiliği, Kazablanka Ticaret Ataşeliğimizden TİM'e ulaşan yazıda, Faslı firmaların talep ettikleri ürünlere dair bilgiye yer verilmektedir.

Talep edilen ürünler ve konuyla ilgili Faslı firmaların iletişim detayları aşağıda yer almaktadır.

Firma : TEXAMIT

Talep : Pijama üreticisi firma, bayan pijamalarında kullanılan kumaş (coton, jersey coton, polaire, viscos, lycra) ithalatı yapmak istiyor.

Yetkili : Zahra EL FARBOUSSI

Adres : 6. Rue Ibnou Al Kattan, Quartier Berger, Maarif extension, Casablanca

Tel . 00 212 522 98 44 04

E-posta : texamitcharmante@gmail.com

Firma : DEC AFRIQUE

Talep : Çelik-Metalik Konstrüksiyon ithalatı ve ortak proje realizasyonu yapmak istiyor.

Yetkililer : ISMAIL KOUANE, Cep Telefonu : 00 212 654443630

AHMED ABOUSSAAD (CEO) Cep Telefonu : 00 212 661065840

Adres : Residence Diamant Vert Vll / Imm. E Appt A2

E-posta : communication@decafrique.ma / a.aboussaad@decafrique.ma / ismail.kouane@gmail.com

Web Sitesi : www.decafrique.ma

 

6) Dedeağaç (Yunanistan) Satılık Tesis

Selanik Ticaret Ataşeliğimizin yazısına atfen; Ekonomi Bakanlığı kanalıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Kuzey Yunanistan'ın Alexandroupoli (Dedeağaç) sanayi bölgesinde bulunan, satılık veya kiralık olarak değerlendirilebileceği ifade edilen, 8.000 m² arsa, 4.800 m² kapalı alan, 240 m² ofis alanından müteşekkil satılık tesis hakkında bilgi verilmekte olup, konuyla ilgili tanıtıcı İngilizce doküman yazı ekinde ayrıca iletildiği ifade edilmektedir.

Ek : Dedeağaç Sanayi Bölgesi Satılık / Kiralık Tesis Bilgileri

 

7) ALL4PACK 2018 Fuarı Ön Başvuruları

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Paris / Fransa'da 26-29 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek "All4Pack 2018” Uluslararası Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun adıgeçen Birlik tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı,

Uzun dönemli müşteri ilişkilerinin ve hatta ortakların kurulması ve sektörle ilgili en son gelişmelerin ve potansiyel rakiplerin takip edilebilmesi açısından fırsat niteliği taşıyan All4Pack 2018 Fuarının milli katılımcılarına, İİB Genel Sekreterliğince;

*Stand alanı kiralanması

*Stand inşaatı, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği internet

*Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi

*Reklam ve tanıtım hizmetlerinin verildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere, fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin 22 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar kaç metrekareye katılma taleplerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak, İİB Genel Sekreterliğinin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya agac@iib.org.tr e-posta adresine göndermelerinin gerektiği belirtilmektedir.

Bilgi için irtibat

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Şubesi

Banu Ergan

Tel: 0212 454 0743

Faxs: 0212 454 0501-02

E-Mail: agac@iib.org.tr

Ek : All4Pack 2018 Fuarı ön başvuru formu

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter