İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-102 Destek Animasyonları Hk.

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10058-10444                                                  Denizli, 31/10/2018
Konu: Destek Animasyonları Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-102)

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; anılan Genel Müdürlük iştigal alanı içerisinde yer alan devlet destekleri kapsamında firmaların yurtdışına açılmaları ve ihracatlarını artırmaları amacıyla çeşitli enstrümanlarla firmaların desteklendiği belirtilmektedir.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen bir çalışma kapsamında yukarıda anılan desteklerden faydalanma potansiyeline haiz firmaların yüzde 76,8'inin desteklerden hiç faydalanmadığının tespit edildiği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, desteklerin basit bir şekilde görseller yardımıyla anlatıldığı http://www.kolaydestek.gov.tr isimli platform oluşturulduğu ve kısa sürede yoğun bir ilgiye mazhar olduğu belirtilmektedir.

Kolaydestek internet sitesinin yanı sıra, yine desteklerin daha anlaşılır hale getirilmesi amacı doğrultusunda 9 ayrı animasyon film hazırlandığı; desteklerin basit bir şekilde anlatıldığı bu animasyonların birçok televizyon kanalında kamu sporu olarak yayımlanmaya başladığı ifade edilmektedir.

Söz konusu animasyonlara http://www.kolaydestek.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabileceği gibi indirilebilir yüksek kaliteli versiyonlar www.kolaydestek.gov.tr/animasyonlar adresinde yer almaktadır.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter