İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-20 Dahilde İşleme Rejimi

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2018/1-359                                                      Denizli, 13/02/2018
Konu: Dahilde İşleme Rejimi

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2018-20)

Sayın Üyemiz,

08/02/2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle henüz taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri, vergi resim harç istisna belgeleri, İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ uyarınca düzenlenen D3 kodlu belgelerine, Libya - Irak - Suriye'ye yönelik ihracatlara ilişkin şartların ekte yer alan Ekonomi Bakanlığımızdan alınan 12/02/2018 tarihli yazı talimat ile bahsi geçen şekillerde ve sürelerde tevsik edilmesi durumunda mücbir sebepten ek süre verilebileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK : Mücbir Sebep Onay Yazısı