İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-22 İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Semineri

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/50-485                                                Denizli, 26/02/2018
Konu:İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Semineri

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-22)

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan yazıda; 2017 yılında başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında yer alan yeni istihdama yönelik gelir vergisi ve işveren prim desteği, asgari ücretli istihdam desteği, genç ve kadın istihdamına yönelik teşvikler, işbaşında eğitim desteği gibi teşviklerin, firmalarımıza büyük kolaylıklar sağladığı hatırlatılarak; yeni torba yasa kapsamında yapılacak bir düzenleme ile firmalarımızın 2011 yılından itibaren yararlanamadıkları teşvik primleri olması durumunda, söz konusu teşvikleri, Kanun yayımlandıktan sonra 30 gün içinde geriye dönük olarak alabilecekleri ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu düzenlemeden nasıl faydalanabileceği ve mevcut istihdam teşvikleri hakkında ihracatçılarımıza detaylı bilgi verilebilmesini teminen, 27 Şubat 2018 Salı günü saat 14:00'te Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda TİM tarafından bir bilgilendirme semineri düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin,26 Şubat 2018 Pazartesi mesai bitimine kadar katılımcı bilgilerini (Ad-Soyad, Şirket Adı, Cep Telefonu, E-Posta), TİM'e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimizin arge@denib.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter