İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-26 İnoSuİt - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Temmuz 2018 Dönemi

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/64-551                                                Denizli, 06/03/2018
Konu: İnoSuİt - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Temmuz 2018 Dönemi

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-26)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 70 bin ihracatçı firmanın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklandıkları, bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit — İnovasyon Odaklı Mentorluk Programının; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedefledikleri bildirilmektedir.

Bu kapsamda, hali hazırda devam eden program ile ülkemizde "inovasyon yönetimi" konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edildiği,

Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verildiği, ayrıca 2018 yılı Temmuz ayında başlaması planlanan beşinci dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve "inovasyon yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımları mümkün olacağı belirtilmektedir.

2018 yılı Temmuz ayında başlayacak olan beşinci döneminin katılım koşulları ve programın yürütülmesi ile ilgili tüm detayların belirtildiği "İnoSuit — İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı”nın bir örneği ekte sunulmaktadır.

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

 EK: İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı (6 sayfa)