İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-29 Önemli Duyuru - Devlet Destekleri Hakkında

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/272-590                                     Denizli, 12/03/2018
Konu: Önemli Duyuru - Devlet Destekleri Hakkında

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 29)

Sayın Üyemiz,

İlgi: 02.03.2018 tarih 2018/24 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen ihracat desteklerine ilişkin mevzuatlarda yapılan son değişikliklerle, başvuru evrakları ve talep edilecek her türlü bilgi ve belgenin, başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla Bakanlık, Bölge Müdürlükleri ve İhracatçı Birliklerinin KEP adreslerine iletilmesi gerektiği ilgi'de kayıtlı sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu defa; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 09.03.2018 tarihli konuyla ilgili yazıda, 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren "KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı "Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması” uygulamasına kesin bir şekilde geçileceği ve belirtilen tarihte bir erteleme olmayacağı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, firmalarımızın KEP ve e-imza konusunda ihtiyaç duyulan bilişim altyapı çalışmalarının tamamlanması önem arzetmektedir. Aşağıda verilen bağlantılardan KEP Hizmet Sağlayıcıları ve Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) temini ile ilgili detaylı bilgi temin edilebilir;

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) :

https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/KEP-Kayitli-Elektronik-Posta-Hizmet-Saglayicilar

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES):

https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-Elektronik-Sertifika-Hizmet-Saglayicilari

 

Bilgilerinizi önemle rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter