İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-34 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (SEÇİMLİ)

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/94-651                                                  Denizli, 20/03/2018
Konu: 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (SEÇİMLİ)

 

ÖNEMLİ - SÜRELİDİR

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-34)

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 2017 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündem ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Birinci toplantı için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk şartı aranmak koşuluyla Ek'te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Bilgileri ve teşriflerini önemle rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

G Ü N D E M

a) Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

b) Başkanlık Divanının seçilmesi,

c) Yönetim Kurulunun Çalışma Raporunun okunması ve görüşülmesi,

d) Bilanço, Gelir-Gider Hesaplarının görüşülmesi,

e) Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,

f) Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası,

g) Müteakip yıl Bütçe ve İş Programlarının görüşülmesi ve oylanması,

h) Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Birliği TİM Genel Kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi.

i) Dilek ve Temenniler.

 

Denizli İhracatçılar Birliği Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

1. Toplantının Tarihi ve Saati : 17 Nisan 2018 Salı Saat 14:00

İlk gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak

2. Toplantının Tarihi ve Saati : 18 Nisan 2018 Çarşamba Saat 14:00

Temsilci ve Katılım Bildirim Yazıları ile Yıllık Aidat Ödeme Son Günü : 31 Mart 2018 Cumartesi Saat 18.00

 

TOPLANTININ YERİ: DENİB-Denizli İhracatçılar Birliği Konferans Salonu

Akhan Mah. 246 Sok. No:8 20140 Pamukkale - DENİZLİ

Genel Kurul Toplantısına ilişkin ayrıntılı bilgiye: http://www.denib.gov.tr internet adresimizden ulaşabilir.

 

Ekler :

1) Bilgi Notu

2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (Tüzel Kişi Üyeler İçin)

3) Katılım Bildirim Yazısı Örneği (Gerçek Kişi Üyeler İçin)

4) Olağan Genel Kurul Takvimi

 

DENİB

1.Toplantı

Tarihi ve Saati

2.Toplantı

Tarihi ve Saati

(1.Toplantıda Çoğunluk Sağlanamadığı Takdirde Yapılacaktır)

Temsilci Görevlendirme/ Katılım Bildirim Yazısının

Genel Sekreterliğe İletilmesi İçin Son Gün

Cari Yıl İtibariyle

Birliğe Olan Borcun Ödenmesi İçin Son Gün

17.04.2018 Salı

14.00

18.04.2018 Çarşamba

14.00

31.03.2018

Cumartesi

saat 18.00'e kadar

31.03.2018

Cumartesi

saat 18.00'e kadar