İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-41 Hizmet İhracatçıları Birliği Kuruluş Genel Kurul Toplantıları Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/124-858                                                Denizli, 24/04/2018

Konu:Hizmet İhracatçıları Birliği Kuruluş Genel Kurul Toplantıları Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-41)

 

Sayın Üyemiz,

İMMİB Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nca 24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2018/3 sayılı Tebliğ ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) bünyesinde ve merkezi İstanbul'da olmak üzere kurulan HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin, 17 Mayıs 2018 tarihinde Kuruluş Genel Kurul Toplantısının yapılacağı bildirilmiştir.

Anılan Hizmet İhracatçıları Birliği Kuruluş Genel Kurulunda hizmet sektörünün geniş anlamda temsil edilmesini teminen, toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, aşağıda sunulan linkten ayrıntılı bilgilere ulaşmaları mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.


Hizmet İhracatçıları Birliği Kuruluş Genel Kurulu

https://www.immib.org.tr/tr/duyuru-haberler-hizmet-ihracatcilari-birligi-kurulus-genel-kurul-toplantilari-hk.html