İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-46 2010/6 Sayılı Tebliğ Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/393-988                                    Denizli, 14/05/2018
Konu: 2010/6 Sayılı Tebliğ Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 46)

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 10.05.2018 tarih ve 49501 sayılı yazıda; 2010/6 sayılı "Yurt Dışı Birim Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklemesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde "Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge” ile "Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge” 21/03/2018 tarihinde uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir.

Bahse konu Mevzuat metni ile eklerine http://www.ekonomi.gov.tr/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter